Vems är felet att svenska folket lider av höga elpriser?

Därefter begränsades investeringarna i anläggningarna, menar signaturen.

ANNONS

Den rödgröna regeringen V, MP, S med stöd av C stängde Ringhals 1 och 2 fem år i förtid 2015 av ”affärsmässiga skäl”. Därefter begränsades investeringarna i anläggningarna samtidigt som drift och bemanning anpassades efter de nya förutsättningarna. Ringhals 2 togs ur drift den 30 december 2019 och Ringhals 1 den 31 december 2020. Reaktorerna är nu permanent avställda, vilket innebär att de enligt lag aldrig får tas i drift igen.

Vad menade då de rödgröna med ”affärsmässiga skäl” som man ständigt hör i radio, TV och vissa tidningar som försvarar de rödgrönas nedläggning av fullt fungerande kärnkraftverk? Jo, sanningen var att man lade en extra skatt på kärnkraftsel som gjorde det olönsamt att driva kärnkraftverken vidare, men det förtigs av partitrogna journalister i de flesta medier.

ANNONS

Efter valet 2014 bildade Socialdemokraterna regering tillsammans med Miljöpartiet. ”Jag lovar det som står i vårt valmanifest, att under mandatperioden kommer flera kärnkraftsreaktorer att stängas”, sa MP: s Åsa Romson.

Efter regeringsbildningen 2014 beslutade Vattenfall att pausa de planerna. Miljöpartiet hade krävt att ingå i en regering tillsammans med S, men av detta drog Vattenfall slutsatsen att det saknades långsiktig politisk stabilitet. I vår-ändringsbudgeten 2015 levererades dock det skarpa beskedet att effektskatten nu skulle höjas till drygt sju öre. Något som skulle gälla från augusti 2015.

Den nytillträdda vd:n Magnus Hall använde sin första dag på jobbet åt att kritisera uppgörelsen mellan S och MP. Han fick direkt mothugg av Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin: ”Jag blev mycket förvånad. Det är regeringen som bestämmer vad Vattenfall ska syssla med och det är Vattenfalls uppgift att verkställa det som regeringen beslutar”.

Inte långt därefter, på en extrastämma i oktober 2015, beslutade Ringhals AB: S styrelse: I stället för koldioxidfri kärnkraftsel kommer det bli mer el från fossila kraftkällor nere på kontinenten. Några månader senare, sa Vattenfalls styrelseordföranden Lars G Nordström till TT. Detta är ingen skrämselpropaganda. Kärnkraften är olönsam och om inte kärnkraftsskatten slopas kan vi inte köra vidare. Det är ren företagsekonomi. Och det är bråttom, vi behöver besked så snabbt som möjligt. Citat: ”Under de kalla vinterdagarna, när det inte blåser, blir ju underskottet mycket större i Sydsverige. Det är klart att det får en påverkan på priset, då priset är en funktion av tillgång och efterfrågan”, sa Mikael Odenberg dåvarande generaldirektören för Svenska Kraftnät”.

ANNONS

Vattenfalls dåvarande vd Magnus Hall höjde dock insatserna. Han meddelande i samband med att samtalen inleddes – om inte effektskatten ”33 procent av kärnkraftskostnaden” slopas då skulle alla Vattenfalls reaktorer stängas 2020. Då fick S-MP-regeringen ”kalla fötter” och det fick till resultat att effektskatten som infördes i juli 2000 av den dåvarande socialdemokratiska regering, avskaffades18 år senare av samma regering 2018, men för sent då nedläggningsbeslut redan beslutats.

Vilka partier har bidragit till de höga elpriserna?

ANNONS