Vi är medvetna om problematiken i Idrottshuset

Nästa år kommer det beslutas om vilka åtgärder som ska göras i lokalerna, menar skribenterna.

ANNONS

Replik på ”A-hallens duschutrymmen behöver fräschas upp”.

Hej Habib, kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är medvetna om problematiken i Idrottshuset. Nästa år kommer det beslutas om vilka åtgärder som ska göras i lokalerna och när de kommer att genomföras.

Adam Gistedt,

enhetschef kultur- och fritidsförvaltningen Vänersborgs kommun

Henrik Frifelt,

enhetschef samhällsbyggnad förvaltningen Vänersborgs kommun

ANNONS