Personalen på våra förskolor idag har svårt att hinna med alla barn och stress- och ljudnivån är för hög, menar debattören.
Personalen på våra förskolor idag har svårt att hinna med alla barn och stress- och ljudnivån är för hög, menar debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vi driver frågan om att minska barngrupperna på förskolan

Personalen på våra förskolor idag har svårt att hinna med alla barn och stress- och ljudnivån är för hög, menar debattören.

ANNONS
|

Replik på ”Varför så tyst om förskolan i valrörelsen”.

Vi Moderater är väl medvetna om förskolans situation i Trollhättan och vi vet att det är en tuff arbetsmiljö för de flesta anställda inom densamma.

Idag har Trollhättans stad en underfinansierad förskola med cirka 20 miljoner kronor. Vi i Moderaterna och de andra oppositionspartierna har sedan tidigt 2010-tal drivit frågan med att minska barngrupperna ner till 15 barn per avdelning från dagens cirka 20 - 21 barn. Vi lade ett förslag runt 2015 på hur man skulle kunna få ner barnantalet till 15 barn över en period över några år – men det sa Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nej till.

ANNONS

Detta innebär att personalen på våra förskolor idag har svårt att hinna med alla barn och stress- och ljudnivån är för hög. Därför kommer vi att arbeta aktivt med att sänka barnantalet per avdelning på våra förskolor genom att öka resursfördelningen. Det är av största vikt att våra anställda inom förskolan har en hållbar arbetsmiljö och som håller över tid.

Vi tycker också att man från majoritetens (s, v och mp) sida har sänkt kvaliteten inom förskolan genom att anställa fler barnskötare i stället för utbildade förskollärare och så kan vi inte ha det. Vi kommer att återinföra fler förskollärare på våra enheter. Deras pedagogiska kunnande är viktigt för våra barn och särskilt för barn med särskilda behov. Eftersom vi i Moderaterna driver frågan med ”Språkförskola” för barn med annat modersmål är det viktigt att vi har välutbildad personal som arbetar med denna grupp.

Dessutom är förskoleverksamheten reglerad i Skollagen och den kan man inte bara göra avkall ifrån. Med det sagt, menar jag inte att barnskötarna ska tas bort från våra förskolor, men de har en annan roll än förskollärarens. Nu får vi ordning på förskolan i Trollhättan!

Marie-Louise Coon

Moderaterna i Trollhättan

ANNONS