Vi gör personalsatsningar utan att gröpa ur personalens pensionspengar

Replik på "Att lönesatsningen försvinner känns som en käftsmäll"

ANNONS

Jag har framfört det tidigare men gör det gärna igen. Vikten och betydelsen av bland annat undersköterskornas, barnsköterskornas och skötarnas arbete inom sjukvården är verkligen inte att undervärdera. Självklart krävs olika professioner för att hålla i gång verksamheterna och ge patienterna den vård de behöver. Alla behövs i denna kedja.

Tyvärr tror jag att ni i ert brev gör en sammanblandning av olika satsningar som just nu pågår, både från centralt politiskt håll och lokalt i verksamheterna. För Kommunals medlemmar går inte lottlösa från de stora satsningar vi har gjort och gör.

Redan för ett antal år sedan dubblerade GrönBlå Samverkan OB-natt och vi höjde OB-helg (exklusive storhelg) med 50 procent. Denna satsning har också kommit Kommunals medlemmar till del.

ANNONS

Vi står också fast vid vårt beslut om att i budgeten för 2022 genomföra den kraftfullaste satsningen på löner i sjukvården hittills. Och satsningen är redan påbörjad. Den omfattar totalt 700 miljoner kronor under tre år och handlar om att nå konkurrenskraftiga och jämställda löner. Det är en satsning som ligger utanför ordinarie löneöversyn och som hanteras på respektive förvaltning. I denna lönesatsning ingår ett stort antal yrkeskategorier och för 2022 är den riktad till de professioner som i dagsläget ligger längst ifrån konkurrenskraftiga och jämställda löner som sjuksköterskor, men under 2023 ingår också exempelvis undersköterskor.

Utöver dessa ovan nämnda satsningar har vi nu också valt att avsätta ytterligare 133 miljoner kronor riktade mot dygnet-runt-vården – men med fokus på sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

Vi är i den politiska ledningen medvetna om att det på vissa håll och områden är besvärligt att rekrytera och motivera unga till utbildningar inom vård och omsorg. Vi är också medvetna om kommande pensionsavgångar. Även här ser vi vikten av de lönesatsningar som vi gjort och nu gör, liksom att det finns karriärvägsmodeller som en del i att attrahera och inte minst behålla våra medarbetare inom sjukvården och det inkluderar självklart undersköterskorna.

När det gäller lönesättning så ser vi ett fortsatt behov av att arbeta för en god löneutveckling under arbetslivet, att stärka kopplingen mellan karriärutveckling, kontinuitet och yrkesskicklighet. Dessa frågor arbetar vi intensivt med både från centralt håll och i förvaltningarna.

ANNONS

Avslutningsvis förstår jag att löner och ersättningar är viktigt för era medlemmar och inför valet kan det vara lämpligt att få klargjort vilket/vilka parti/partier som gynnar medlemmarna mest. I detta sammanhang bör det nämnas att oppositionen drivit igenom ett beslut om att vidga den sistnämnda satsningen att även omfatta undersköterskor. Ett observandum är att denna utvidgning inte är budgeterad och att Socialdemokraterna verkar ha för avsikt att finansiera den genom centralt avsatta resurser där regionens avsatta pensionspengar ligger. I den presenterade budgeten finns en summa avsatt för satsningar på löner och ersättningar men pengarna räcker inte till allt och man nämner inte hur dessa ska fördelas eller om de av oss införda förhöjda OB-ersättningarna kommer vara kvar.

Johnny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen

ANNONS