Vi håller med om målen, men ser brister i viljan att göra det

Replik på "Så arbetar Västra Götalandsregionen för att uppnå klimatmålen".

ANNONS

Den blågröna ledningen, där även Miljöpartiet ingår, är stolta över sitt klimatarbete och regionråden har valt att uttrycka det i olika medier. Vi i Vänsterpartiet håller med om målsättningar och planer. De är bra och ambitiösa. Klimat 2030 har ett bra mål för omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle. Klimatläget är akut och det är bråttom att ställa om. Vi måste välja, prioritera och ta rätt beslut i de frågor som kommer att påverka framtida generationer.

Men det krävs mer verkstad än vackra ord för en positiv effekt och möjlighet att nå målen. Den blågröna ledningen brister på punkt efter punkt. Vi har i två år mätt hur vi når målsättningarna om att sänka koldioxidutsläppen i regionen. Inget av åren har vi nått målet och för varje år skjuter vi frågan framåt. Det krävs nu en årlig sänkning med 19 procent av utsläppen för att vara klimatneutrala år 2030. När vi började för två år sen var det årliga betinget 12 procent. Vi har alltså skjutit måluppfyllandet framför oss. Målet är ambitiöst, men det krävs politiska idéer för att nå dit.

ANNONS

Vi i Vänsterpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken som Västtrafik ansvarar för. Det mest effektiva som vi som beslutsfattare kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att få fler att välja kollektivtrafik, istället för den egna bilen som ofta har fossilt bränsle. Vi vill bygga ut trafiken och frysa biljettpriserna. På sikt vill vi sänka priserna. Det vill inte den blågröna ledningen. De satsar inga extra pengar på trafiken och höjde i januari biljettpriserna med 2,6 procent.

Vi är inte nöjda med den regionala infrastrukturplanen som med nöd och näppe går jämt ut, det vill säga den varken förbättrar eller försämrar läget med koldioxidbudgeten. Vi har en högre ambitionsnivå och vill satsa mer på gång- och cykelvägar och järnvägsspår.

För några veckor sen var alla andra partier, den blågröna ledningen, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna överens om att satsa mer regionala pengar på Trollhättans flygplats. Vi tycker att en satsning på järnväg ger bättre förutsättningar att rädda klimatet.

Vi var ensamma om att vilja ge miljönämnden en högre budgetram 2023, så att de kunnat gå in i fler samarbeten i syfte att utveckla miljösmart teknik.

Bara vi i Vänsterpartiet vill att vårt klimatarbete ska tas på allvar genom att samordnas det och visa att vi prioriterar klimatarbetet genom att kalla det ”klimatnödläge”. Alla andra partier var emot när frågan behandlades i miljönämnden. Även Miljöpartiet. Vi gissar att alla partier kommer att vara emot hela vägen till den debatt i regionfullmäktige som vi ser fram emot.

ANNONS

Så gärna bra klimatmål och det har vi i Västra Götalandsregionen. Men det ska vara verkstad också.

Carina Örgård (V),

regionråd i opposition

Jan Alexandersson (V),

regionrådsersättare

Louise Jeppsson (V),

regionrådsersättare

ANNONS