Vi måste rädda bina nu!

En tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. Det är dåliga nyheter för oss

ANNONS
|

människor eftersom 30 procent av all mat vi äter pollineras av bin och andra insekter. Nu är det dags för Vänersborgs kommun att jobba mer aktivt för binas överlevnad och för den biologiska mångfalden.

Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Att pollinerande insekter minskar och försvinner beror bland annat på brist på mat och boplatser samt användandet av kemiska bekämpningsmedel.

Kortklippta gräsmattor, igenvuxna betesmarker och mindre blommande landskap gör att binas föda minskar. Som medlem i Naturskyddsföreningen har jag uppmärksammat kampanjen Operation: Rädda bina och tycker att Vänersborgs kommun ska ta fram en handlingsplan för att gynna bin och andra pollinatörer.

ANNONS

Sluta med kortklippta gräsmattor och skapa fler blommande marker, ingen användning av kemiska bekämpningsmedel ska förekomma i vår kommun, och prioritera lokalproducerad och ekologisk mat vid kommunala upphandlingar.

Vi måste rädda våra vilda trädgårdsmästare nu för att den biologiska mångfalden inte ska fördärvas helt. Vi kan göra så mycket, både var och en och tillsammans.

Oroad humlevän i Naturskyddsföreningen Vänersborg

ANNONS