Vi sticker inte huvudet i sanden

Liberalerna i Trollhättan har gång på gång gått under mottot att vi måste alltid vara ett steg före för att kunna förebygga svåra situationer och utmaningar som kan påverka kommunens kärnverksamhet negativt. Vi sticker inte huvudet i sanden och förnekar att invandringen för med sig kostnader.

ANNONS
|

Joakim Ruist som är doktor på Göteborgs universitet har presenterat en rapport där det framgår att i snitt kostar det 74000 kr per år per individ utslaget över hela livet varav kommunen tar en stor del. Rapporten är gjord av expertgruppen för studier i offentlig ekonomi som är en självständig kommitté under finansdepartementet.

Trollhättan har idag 20,7 procent utlandsfödda. EBO lagen som egentligen betyder att man som nyanländ har rätt att bosätta sig var man vill har varit till Trollhättans nackdel då beslutsfattare har inte mandat att styra var människor ska bosätta sig.

Under de tre sista åren har många nyanlända bosatt sig på egen hand i Trollhättan. vilket innebär att flera anhöriga kommer per automatik att komma under de kommande åren. För oss liberaler är det en självklarhet att kommunen borde redan nu ha en färdig plan och en kalkyl gjorda så att man är helt förberedd när dessa anhöriga börjar anlända. Man kan redan nu veta hur många har sökt för familjeåterförening, vilka åldrar de som kommer har, vilken utbildningsbakgrund, yrke, mm. Det finns ingen anledningen att inte planera.

ANNONS

Trollhättan går redan idag ekonomiskt minus trots ett stort ekonomiskt utjämningsbidrag från andra kommuner. Trollhättan ligger i topp fem i Sverige bland mest skuldsatta kommuner. För att kunna klara av ytterligare nyanlända behöver man antingen låna mer, höja skatten, sänka servicen för alla eller sänka bidrag.

Liberalerna i Trollhättan vill inte höja skatten för skatt hämmar ekonomisk utveckling. Vi vill inte heller låna, vår kommun är redan belånade upp till skorstenen. Det finns inte heller på kartan att liberalerna skulle sänka servicen; skola, omsorg och personer med särskilda behov ska prioriteras och inte tvärtom. Övrig service, förvaltningar, alla konstiga projekt och åtgärder samt ägande är vi beredda att se över. Därför ser vi först och främst sänkta bidrag som steg 1 för att balansera budgeten.

Liberalerna har varit det partiet i Trollhättan som har lyft fram problem och utmaningar men dock även presenterat lösningar och planer. Det vi saknar är vad är socialdemokraternas handlingsplan för att hantera kommande ekonomiska problem.

Rita Paulsson Svensson

Gruppledare Liberalerna och kandidat till kommunfullmäktige

ANNONS