Inom sjukvården i Fyrbodal skulle vårt förslag gett 235 miljoner kronor mer att ge vård för, skriver debattörerna.
Inom sjukvården i Fyrbodal skulle vårt förslag gett 235 miljoner kronor mer att ge vård för, skriver debattörerna.

Vi vågar gå före

Inom sjukvården i Fyrbodal skulle vårt förslag gett 235 miljoner kronor mer att ge vård för, skriver debattörerna.

ANNONS

Vänsterpartiet vågar gå före. I Västra Götalandsregionen har vi ett offensivt budgetförslag med mer pengar till hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och klimatsatsningar. Eftersom regionen har ett blågrönt, moderatlett styre har vårt budgetförslag för 2023 röstats ned av de 149 ledamöterna i regionfullmäktige. Vårt förslag var att höja skatten med 35 öre för en bättre välfärd med mer vård, högre löner och bättre kollektivtrafik.

Alla har rätt till en hälso- och sjukvård av god kvalitet och i tid. Vårt alternativ till nedskärningar och vårdköer var att satsa 1,4 miljarder mer än andra partier. Det blågröna styret har stått handfallna inför krisen i förlossningsvården och inom beroendevården stängs dörrarna. Vårdköerna blev längre under pandemin. Men det var köer redan innan: inom barn- och ungdomspsykiatri, ortopedi, kirurgi, cancervård och ögonsjukvård. Inom sjukvården i Fyrbodal skulle vårt förslag gett 235 miljoner kronor mer att ge vård för.

ANNONS

Vi måste ta klimatfrågan på allvar. Därför satsade vi i vårt budgetförslag 100 miljoner kronor mer på förstärkt klimatarbete under en treårsperiod. För att vara en stark aktör, och tillsammans med andra, hålla nere koldioxidutsläppen och värna den biologiska mångfalden.

Kollektivtrafiken är en stor del av vårt klimatansvar och ska vara en självklarhet. Från 2023 ville vi sänka biljettpriset med 5 procent. Det var vi ensamma om att vilja. Vi ville också bygga ut trafiken med fler tåg och bussar.

Det är svårt att rekrytera och behålla alla som behövs för att klara vården. Vi hade satsat en halv miljard mer på höjda löner de kommande åren om vi styrt. Det viktigaste i en bra arbetsmiljö är att sluta med nedskärningar och effektiviseringskrav. Vi hade utarbetat arbetstidsmodeller med kortare arbetstid, om vi styrt.

Vi vågar gå före. Vänsterpartiet är redo för ett rött styre i Västra Götalandsregionen efter valet.

Carina Örgård (V)

regionråd i opposition

Fahimeh Nordborg (V)

talesperson i regionutvecklingsfrågor

Kerstin Joelsson-Wallsby (V)

ledamot i regionfullmäktige

Ewa Espling (V)

ersättare i regionfullmäktige

ANNONS