Det blir inte lätt, när alla partier försöker att övertrumfa varandra i både det ena och andra, menar signaturen.
Det blir inte lätt, när alla partier försöker att övertrumfa varandra i både det ena och andra, menar signaturen. Bild: Anders Wiklund/TT

Viktigt inför valet på söndag!

Det blir inte lätt, när alla partier försöker att övertrumfa varandra i både det ena och andra, menar signaturen.

ANNONS
|

På söndag är det dags att rösta fram vem som ska leda landet under nästa fyraårsperiod. Det blir inte lätt, när alla partier försöker att övertrumfa varandra i både det ena och andra. Vad som kan fullföljas verkar inte vara så viktigt. Man får försöka glömma alla löften och i stället, så gott det går, försöka bedöma trovärdigheten hos respektive partiers grundinställning.

Acta Publicas kartläggning av cirka 25 000 kandidater för höstens val (kommun, region och riksdag) visar att ett stort antal personer har gett uttryck för nazism eller rasism. Fördelar man de 25 000 kandidaterna enligt den senaste valprognosen och beräknar andelen personer för varje parti, finner man att SD och KD har 4,32 procent respektive 1,38 procent, medan övriga partier har mindre än 0,5 procent.

ANNONS

Det kanske inte är så förvånande att just dessa två partier, med sina dunkla ursprung, figurerar i det här sammanhanget. (SD är ju i princip grundat ur naziströrelsen och KD tog strax efter starten in avdankade nazister i partiet).

En annan kartläggning som Acta Publica utfört och som NWT publicerat, gällande huruvida cirka 2 000 kandidater till kommunalval i Värmland figurerat i brottsregistret, visade att SD och KD också här hade procentuellt störst andel kandidater.

För SD är ju dessutom DN:s så kallade ”57-lista” besvärande. För KD borde nog K för ”Krist” sättas inom citationstecken (hur kristet är partiet?). Partiledarna för SD och KD har också vid ett flertal tillfällen visat en grundinställning som man kan ifrågasätta.

Att med denna kunskap rösta på SD eller KD i valet, är för mig otänkbart och jag bävar för att dessa partier eventuellt skulle kunna vara med och styra vårt land.

LarsiKuja

Pensionär med gott om tid att analysera och fundera

ANNONS