lekande barn
Gemensamma kommunala ytor, lekplatser och skolgårdar behöver utformas så att de bjuder in till spontan lek och fysisk rörelse utifrån alla barns behov, menar debattören. Bild: Jessica Gow/TT

Vilda och lekande barn passar inte in – ska sitta still

Gemensamma kommunala ytor, lekplatser och skolgårdar behöver utformas så att de bjuder in till spontan lek och fysisk rörelse utifrån alla barns behov, menar debattören.

ANNONS
|

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Det står skrivet i barnkonventionen som är lag i Sverige sedan 2020. För att det ska bli verklighet behöver vuxenvärlden erbjuda mer rolig rörelse, skriver Pelle Möller, vd för Jumpyard.

För att barnen i Sverige ska må bra, både fysiskt och psykiskt, rekommenderar Folkhälsomyndigheten 60 minuters pulshöjande rörelse varje dag. Samtidigt visar Pep-rapporten 2023 att bara två av tio barn når det målet. Det innebär att 280 000 av alla barn i Västra Götaland behöver röra sig mer, ansvaret för det vilar på oss vuxna.

För att sätta alla Västra Götalands cirka 350 000 barn i rörelse behöver vi skaka fram lockande rörelsetillfällen motsvarande 2 450 000 timmar i veckan. På ett år behövs svindlande 125 miljoner timmar, men det är ingenting i jämförelse med hur många timmar barnen sitter still.

ANNONS

Folkhälsomyndighetens siffror från 2019 visar att 11-åringar i genomsnitt tillbringar 67 procent av sin vakna tid sittande, stillastående eller i väldigt lite rörelse. Bland femtonåringar ökar siffran till 75 procent. Att vara i rörelse är naturligt för små barn och avgörande för vår utveckling. Så varför slutar barnen att röra på sig?

Det finns förstås många svar på den frågan, men ett kan vara att den värld vi vuxna format inte är utformad för vilda och lekande barn. Tvärtom signalerar den ofta att vi helst vill ha lydiga barn som sitter still, utom när vi säger att de borde röra på sig. Men rörelse är inte ett borde utan en rättighet.

Varje år genomförs drygt en miljon hopptimmar i våra trampolinparker i landet. Många av de barn vi möter får sin enda rörelse hos oss. I mötet med dem har vi sett hur både mod, kondition och självkänsla kan utvecklas av att få prestera fysiskt på sina egna villkor. Vi vill dela med oss av vår erfarenhet av att driva trampolinparker och visa på vikten av att utforma rörelseengagerande miljöer utifrån alla barns villkor.

För att fler barn ska nå målet om en timme pulshöjande rörelse varje dag behövs en rad insatser för att locka barn till lek och rörelse i vardagen.

ANNONS

• Hela samhället, kommuner, staten, ideella krafter, föräldrar och privata aktörer som vi, behöver engageras i arbetet att sätta barn i rörelse och utveckla platser där barn får vara barn, med all den rörelse och lek som de har rätt till och så väl behöver.

• Gemensamma kommunala ytor, lekplatser och skolgårdar behöver utformas så att de bjuder in till spontan lek och fysisk rörelse utifrån alla barns behov.

• Fysisk rörelse behöver bli en naturlig del av skoldagen.

Glada barn rör sig och barn blir glada av att röra på sig. Därför behöver vi i vuxenvärlden erbjuda roliga, lättillgängliga och tillåtande rum för rörelse.

Pelle Möller

vd, Jumpyard

ANNONS