Vilket rättssamhälle ska våra barn växa upp i?

Häromveckan råkade min son, nio år gammal, utför en incident. Han blev bestulen på sina ägodelar, när han var på simskola.

ANNONS

Inte för värdet av sakerna men bara principen av att någon tar ett barns saker när den är på simlektion är lite för oroväckande. Men till saken. För att lära min son att vi bor i ett rättssamhälle och att vi har ett ”välfungerande” rättssystem tänkte jag: ”Perfekt, dags att introducera hur polisen kan hjälpa oss när tråkigheter inträffar”.

Vi ringer för att göra en polisanmälan, sonen sitter bredvid och jag har till och med förberett honom på att han kanske kommer att få svara på frågor som polisen ställer.

Efter en lång väntan i telefonkön, kommer vi fram och det polisen snabbt säger är: ”detta är för litet för att göras en polisanmälan på, resurser finns inte för sådana ärenden”.

ANNONS

Jag har full respekt för att anmälningarna prioriteras och att polisen idag är underbemannade och jobbar 24/7 på väldigt få resurser för att få verksamheten att gå runt. Men, vad ger det för bild till en nioåring? Tänk om han råkar ut för allvarligare brott, ska han då tänka ”detta är för litet, resurser finns ej”.

Detta blir som ”vargen kommer” fast omvänt.

När är det dags att bygga upp poliskåren som en hållbar instans och inte enbart tänka på en budget utan tänka längre än så? När är det dags att jobba för ett rättssamhälle där våra barn får ett förtroende för polisen.

Detta som sker är inte acceptabelt i ett modernt rättssamhälle 2022.

Jag vill se ett maktskifte där det blir ordning och rätt fördelning av resurser, speciellt i röda Trollhättan. Jag vill att mina barn ska växa upp till trogna medborgare i ett samhälle som stöttar och står upp för sina medborgare. Där polisen har tid att lyssna på medborgarna och jobba för ett tryggt samhälle.

Detta blir av när ni röstar blått den 11 september 2022 – för lag och ordning.

Rosie Baho (M)

ANNONS