Vill inte lova mer än vi kan hålla

Vad gäller Nygård och Prässebo har kommunen ej någon exploateringsbar mark, menar signaturen.

ANNONS

Replik på ”Är vi bortglömda i Prässebo och Nygård?”.

Bäste Nygårdsbo, ni är inte bortglömda och att vi i Vänsterpartiet inte angav ort på förfrågan vill jag förklara närmare. Vad gäller Nygård och Prässebo har kommunen ej någon exploateringsbar mark. Om någon privatperson vill bygga följer vanlig process vad gäller bygglov och tillstånd. Vad Vänsterpartiet svarade på var att fortsatt kommunal expansion alltid måste ske med hänsyn till kommunens ekonomi.

Vi har erfarenhet av för dålig styrning och vad detta kostat kommunen, genom avskrivning av exploateringskostnader, detta har vi inte råd med. Kommunsektorn kommer att ställas inför stora problem vad gäller finansiering och personalförsörjning. Vi måste vara aktsamma med våra gemensamma resurser och vi i Vänsterpartiet vill inte lova mer än vi kan hålla!

ANNONS

Vänsterpartiet Lilla Edet

ANNONS