yttrandefriheten
Muslimska organisationer, vissa med starka band till dessa länder, försöker påverka vårt samhälle genom att ställa liknande krav. Bild: Carl-Olof Zimmerman/TT

Yttrandefriheten är både rättighet och en skyldighet

Djupt ironiskt och oroväckande att stater, särskilt de som själva systematiskt kränker sina medborgares rättigheter, nu framställer krav på Sverige att anpassa sin lagstiftning, menar debattörer.

ANNONS
|

Yttrandefriheten är en av Sveriges mest värdefulla skatter. Den är ett bevis på vår beslutsamhet att bevara en miljö där medborgare kan uttrycka sina åsikter, även de mest kontroversiella, utan rädsla för repressalier. Denna kärna i vår demokrati står nu inför en utanförstående utmaning. Hotet har dessutom förvärrats genom att vissa muslimska stater hotar med terrorvåld som svar på hur Sverige väljer att hantera sin inre politik.

För det första är det djupt ironiskt och oroväckande att stater, särskilt de som själva systematiskt kränker sina medborgares rättigheter, nu framställer krav på Sverige att anpassa sin lagstiftning. Denna ironi förstärks ytterligare när dessa stater hotar med våld om vi inte uppfyller deras krav. Ännu mer häpnadsväckande är att muslimska organisationer, vissa med starka band till dessa länder, försöker påverka vårt samhälle genom att ställa liknande krav.

ANNONS

Richard Jomshofs kommentarer ger en intressant insikt i debatten. Även om alla kanske inte håller med om alla hans synpunkter betonar han vikten av att inte låta andra stater – särskilt de som kanske inte delar våra demokratiska värderingar – diktera vår politik. Det är också värt att notera att det finns en skillnad mellan att kritisera eller ifrågasätta en religion eller ideologi och att angripa eller diskriminera individer på grund av deras religiösa övertygelse. Yttrandefriheten skyddar den förstnämnda men bör aldrig användas som ursäkt för den sistnämnda.

Sverige måste stå fast vid sina principer, särskilt när de utmanas. För om vi börjar kompromissa med våra värderingar, om vi låter andra bestämma vad vi kan och inte kan säga eller göra, då har vi förlorat något grundläggande i vår demokratiska identitet. Yttrandefriheten är inte bara en rättighet; det är en skyldighet att stå upp för, oavsett externt tryck eller interna utmaningar.

Nyligen har oppositionen i riksdagen krävt att Richard Jomshof ska avgå som ordförande i justitieutskottet på grund av hans kommentarer. Men det är olämpligt och farligt för en demokrati när politiska aktörer använder sådana händelser som verktyg för att undergräva positioner av vikt och inflytande. Detta är inte bara ett angrepp på individen utan också på den yttrandefrihet vi värderar så högt. Om vi tillåter att politiska ställningar blir en lekplats för repressalier mot oönskade åsikter, riskerar vi att underminera den öppna dialog och den kritiska diskussion som är så vital för vår demokrati.

ANNONS

Terje Skaarnes,

Ordförande SD VG Norra

Matheus Enholm (SD)

Riksdagsledamot Fyrbodal

comments

Kommentarer

Kommentera

Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och TTELA förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS