På G. 5G-tekniken kommer till Vargön.
På G. 5G-tekniken kommer till Vargön. Bild: Lise Åserud

Karl af Geijerstam: 5G är inte ett hot mot vår hälsa

Överklagandet av bygglovet till en 5G-mast i Vargön är helt omotiverat.

ANNONS

Ett antal boende i Vargön protesterar mot den nya 5G-mast som byggnadsnämnden i Vänersborg gav klartecken till förra månaden. Grannarna uppger att de är rädda för strålning och sjunkande fastighetsvärde. Detta är inget unikt. Liknande överklaganden sker över hela Sverige. Kritiken riktar sig mot ingreppen i landskapet och oro för strålning. Båda sakerna kan enligt kritikerna mot masten påverka fastighetspriserna i området i negativ riktning.

Många av de boende har fått papper i brevlådan med information signerad Strålskyddsstiftelsen. Den organisationen har av Vetenskap och Folkbildning förärats med priset Årets förvillare år 2013. ”Strålskyddsstiftelsen har förvillat allmänheten, spritt obefogad oro och ökat risken för elfobi”, stod det bland annat i motiveringen. Strålskyddsstiftelsen har fört kamp mot mobiltelefoner och trådlösa nätverk länge, likt Don Quijote slogs mot väderkvarnar. Den statliga myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten var för tio år sedan tvungen att skriva ett brev till landets förskolor och skolor ”för att stiftelsens påståenden saknar vetenskaplig grund och inte ska stå oemotsagda” efter att Strålskyddsstiftelsen spridit felaktiga åsikter om trådlösa nätverk. Det finns ingen trovärdighet i det som stiftelsen påstår.

ANNONS

Ja, radiovågor kan vara mycket kraftiga. De flesta hushåll har en mikrovågsugn hemma där detta är mycket tydligt. Radiovågors energi faller dock med kvadraten på avståndet. Det är endast mycket nära själva sändaren som det finns en fara för hälsan. Därför är ju masten hög, just för att hålla säkerhetsavstånd.

5G-nätet kommer att använda samma frekvenser som redan används i dag och i framtiden använda högre frekvenser. På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan man läsa att radiovågor med högre frekvens innebär ett kortare inträngningsdjup i kroppen, vilket medför att radiovågorna absorberas mer ytligt. Är man (omotiverat) orolig för strålning torde alltså 5G att föredra. I övrigt innebär 5G-utbyggnaden ingen skillnad mot dagsläget.

Den röda pricken visar var den nya masten ska byggas.
Den röda pricken visar var den nya masten ska byggas. Bild: Google Earth

Det finns ingen anledning att överklaga beslutet om masten, tvärtom. 5G-tekniken gör att kapaciteten för data i mobilnätet ökar kraftigt. Att ha tillgång till 5G-täckning är något som borde öka fastigheternas värde, inte sänka dem. Tekniken ger kortare svarshastigheter och ökar antalet enheter som kan vara uppkopplade samtidigt. Masten vore alltså ett lyft för mobiltäckningen i Vargön.

Nu blir processen istället försenad, genom överklaganden till länsstyrelsen. Men det finns ingen chans att länsstyrelsen ger de överklagande rätt. Att bygga en kommunikationsmast på industriområde är helt enligt praxis. I praktiken skjuter man bara upp byggstarten, vilket telefonbolagen tyvärr är vana vid.

ANNONS

Med ny teknik kommer nya myter om dess farlighet. 5G-tekniken har av konspirationsteoretiker bland annat anklagats för att orsaka coronavirusinfektioner. Det är olyckligt att ogrundade myter och konspirationsteorier av detta slag sprids i samhället. Vill man värna liv och hälsa är det som vanligt psykisk ohälsa, motionerande, kostvanor, den fysiska arbetsmiljön och fordonstrafiken som man borde ägna uppmärksamhet åt. 5G är däremot inte något hot mot vår hälsa.

LÄS MER:Grannar protesterar mot bygge av 5G-mast: ”Sänker värdet på huset”

ANNONS