Brandbil på utryckning. Räddningstjänstförbundet Närf har begärt dispens från arbetstidsreglerna.
Brandbil på utryckning. Räddningstjänstförbundet Närf har begärt dispens från arbetstidsreglerna. Bild: Stefan Bennhage

Karl af Geijerstam: Alla måste förr eller senare anpassa arbetstiderna

De nya arbetstidsreglerna har vållat stora protester. Men elvatimmarsregeln är här för att stanna.

ANNONS

Det kommer att bli omöjligt att ringa in extra personal vid större räddningsinsatser, varnar Markus Green, förbunds- och räddningschef på Närf, i TTELA 2 februari. De nya reglerna om dygnsvila innebär att räddningstjänsten får lägga om schemat med fler och kortare pass. Detta kräver mer personal, som inte finns. Med de nya arbetstidsreglerna kan man inte ta in folk på övertid på samma sätt och då blir det personalbrist och underbemanning.

Närf och Mitt Bohuslän har ansökt om dispens från arbetstidsnämnden, men har inte fått svar. Hittills är det bara Finspång som fått ett positivt svar om undantag. Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) undertecknade ett avtal som det nu har blivit strid om. SKR menar att räddningstjänstpersonal aldrig kan jobba dygnspass, trots att de kan vila på jobbet. Orimligt, menar Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

ANNONS

Reglerna om elva timmars dygnsvila har orsakat problem inom de delar av offentlig sektor som har dygnet runt-verksamhet. Ambulanspersonal och räddningstjänstpersonal tillhör grupper som av tradition haft långa arbetspass, följt av lång ledighet. Men de långa arbetstiderna har också en baksida. På slutet av arbetspasset kan man vara trött och inte alls lika skärpt som man borde vara.

Orsaken till Sverige först nu implementerar reglerna som beslutades på EU-nivå år 2007 är att en ambulanssjuksköterska anmälde Sverige till EU-kommissionen efter att ha råkat ut för en trafikolycka efter att ha jobbat utan dygnsvila. Regelförändringen har varit på gång länge och borde inte kommit som en överraskning för parterna. Utrymmet för undantag är högst begränsat. Lokala avtal som avviker från principen får inte förekomma.

Företrädare för arbetsgivarorganisationen Sobona uppger till TTELA att all räddningstjänst måste ställa om, oavsett om man får dispens eller inte. På lång sikt måste nog alla verksamheter som haft schemaläggning med långa arbetspass ändra till scheman som har elva timmars dygnsvila. EU:s direktiv lär inte ändras och SKR:s inställning kommer nog inte heller att göra det. Många räddningstjänster kommer nog att få dispens i år. Men så kommer det inte att vara i all evighet.

Det kan ju vara så att de långa arbetspassen följt av långa ledigheter har gjort att personer som gillar det upplägget har sökt sig till yrket eller arbetsplatsen inom organisationen. Därför blir också protesterna så stora när nya regler gör detta omöjligt. Men det är bara att konstatera att antalet tjänster där man regelmässigt bryter mot elvatimmarsregeln kommer att bli lätt räknade på den svenska arbetsmarknaden i framtiden.

ANNONS

Reglerna kommer att ställa arbetsplatserna inför stora utmaningar. Många kommer att behöva öka antalet tjänster för annars kommer bemanningen inte att kunna upprätthållas. Detta måste både regionpolitiker och kommunpolitiker vara medvetna om, tillräckliga resurser måste skjutas till för att man ska kunna klara sitt uppdrag. Sedan måste man rekrytera ny personal till dessa tjänster, vilket kommer att ta tid om detta även kräver ökat antal utbildningsplatser till vissa yrken. Även om många tycker att det är dåligt, är elvatimmarsregeln här för att stanna.

LÄS MER:Närf-chefen: ”Vi kommer inte klara vårt uppdrag”

ANNONS