Beredskap. Under årets upplaga av Folk och Försvar presenterade regeringen ett förslag på återinförd civilplikt.
Beredskap. Under årets upplaga av Folk och Försvar presenterade regeringen ett förslag på återinförd civilplikt. Bild: Henrik Montgomery/TT

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Återinförd civilplikt kommer stärka svensk beredskap

Regeringen omsätter sina uttalade ambitioner att stärka svensk beredskap i konkret handling.

ANNONS
|

Ett steg mot ett mer robust samhälle, så kallade överbefälhavare Micael Bydén förslaget om en återinförd civilplikt (SR 9/1). Det var från Sälen, på den årliga konferensen Folk och Försvar, som regeringen meddelade att de första stegen för att återinföra civilplikten tas inom kort. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommer få i uppdrag att förbereda en aktivering av civilplikt inom räddningstjänsten.

Att räddningstjänsten, en av samhällets mest basala funktioner, fungerar även i krig eller kris är av högsta vikt. Det var därför som MSB i somras rekommenderade den förra regeringen att just återinföra civilplikten, vilken avskaffades 2008. En uppmaning som den borgerliga regeringen nu gör slag i. Det är välkommet, som en del av det nödvändiga arbetet med att rusta upp Sveriges beredskap.

ANNONS

Regeringen behöver göra sin del, men för en stark beredskap krävs att vi alla gör vår

Det går att ha ideologiska invändningar mot användandet av just plikten – eller tvånget – för att bygga upp försvar och beredskap, i såväl det här fallet som när man pratar om värnplikt. Samtidigt som det lätt att svara genom att hänvisa till de stora behoven, går det även att hänvisa till försvarsviljan som faktiskt finns hos folket. Om det är något som varit tydligt efter Rysslands invasion av Ukraina, är det hur villigt det ukrainska folket varit att kämpa och göra uppoffringar för sin frihet. Det finns ingen anledning att tro att svensken är sämre. Att de som besitter specifik kompetens ges ett särskilt ansvar om det värsta skulle inträffa är ett viktigt sätt att i förväg formalisera delar av den försvarsviljan, så att det finns de som står redo den dag det faktiskt behövs.

Utöver formella strukturer är totalförsvaret, och då särskilt det civila försvaret, även beroende av det informella. Av att individer väljer att stärka sin personliga beredskap, något som regeringen har svårt att styra fram. Det går inte att göra annat än att uppmuntra. Dock gör vi alla klokt i att ta åt oss av budskapet i den debattartikel signerad Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar (M) som gick i Expressen på fjolårets sista dag: allas nyårslöfte borde vara en bättre hemberedskap. Regeringen behöver göra sin del, men för en stark beredskap krävs att vi alla gör vår. I det ingår att man ska kunna klara sig en vecka utan samhällets hjälp. För den som behöver stöd är det bara att damma av MSB:s broschyr Om kriget eller krisen kommer.

ANNONS

Redan genom att tillsätta en minister för civilt försvar visade regeringen att man ämnade att ta frågan på allvar. Med förslaget att återinföra civilplikten omvandlar man den intentionen till konkret handling.

ANNONS