Sexualitet. Tonårstiden är en tid för att utforska och göra sexdebut, men många unga vittnar om att de haft sex som inte känts bra och på sätt de inte velat.
Sexualitet. Tonårstiden är en tid för att utforska och göra sexdebut, men många unga vittnar om att de haft sex som inte känts bra och på sätt de inte velat. Bild: isabell Höjman/TT

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Även människor vi älskar kan skada oss

När unga tjejer vittnar om att de ställer upp på sex mot sin vilja för att inte verka pryda behöver vuxenvärlden lyssna.

ANNONS
|

Det finns nästan något suspekt med vuxna människor som säger sig sakna att vara tonåringar. Visst, perioden högstadiet till gymnasiet präglas ofta av frihet, upptäckarglädje och en känsla av odödlighet som är få förunnat senare i livet. Men man glömmer att det också är en tid för grupptryck, ängsligt identitetsbyggande och osäkert gemenskapssökande. Tonåringar är nybörjare på livet, och det är både kittlande och skitjobbigt.

Uppdrag Gransknings nya serie om ungas sexliv är en påminnelse om allt det jobbiga. I den vittnar unga tjejer om hur de utsätts för hårt sex mot sin vilja. I en enkät svarar 34 procent av de tillfrågade gymnasieeleverna att de har mått dåligt eller känt sig rädda på grund av sex – och nästan var fjärde tjej uppger att hon har haft sex mot sin vilja. I programmet berättar unga kvinnor om att ställa upp för att inte verka pryd, för att de tror att det förväntas av dem. Om att strypsex, att bli dragen i håret och sticka ner fingrar i halsen är normen.

ANNONS

Ett tjejgäng som intervjuas i programmet visar att även om upplevelsen är att "alla gör det" – ett vanligt hjärnspöke i tonåringens tankevärld – är det något som många även ifrågasätter. De visar god förmåga att analysera svårigheterna kring sex och samtycke. Att ett nej är ett nej vet tonåringarna, de har även hört varianten byggd på aktivt samtycke som stipulerar att allt som inte är ett ja är ett nej. Men mycket som rör sex finns i en gråzon, särskilt i ungdomsåren då många testar för första gången. Att då lägga på ett ytterligare komplicerande lager, i form av hårt sex som ställer kanske än högre krav på samtycke och kommunikation framstår – med risk för att låta moraliserande – som en tveksam idé.

Tonåringar är nybörjare på livet, och behöver hjälp från vuxenvärlden

Även de unga killar som intervjuas uppvisar klokskaper, och god förmåga att förstå att mycket porr är fiktion snarare än en representation av verkligt sex. För det är kring porren mycket av debatten kretsar. Är unga killar porrskadade? Det finns få säkra svar, en forskare uttalar sig om att porrkonsumtion gör folk mer aggressiva i sängen men måste medge att det inte tycks gälla alla konsumenter, utan en begränsad grupp. Andra forskare är mer försiktiga med att hävda sådana kopplingar. Men även bortom porrfrågan så är sex och samlevnad komplicerat, och samtyckesfrågan får inte stanna vid enkla ja eller nej. Det ställer höga krav på föräldrar, skolans sexualundervisning och ungdomsmottagningarna att faktiskt föra dialog med ungdomarna. Svara på deras funderingar, och inte bara basunera ut standardråd och floskler.

ANNONS

Människan är sällan så blottad och ömtålig som vid sex. Det gäller kanske särskilt under ungdomsåren. Vi vill bli älskade och bekräftade och det gör ont att bli bortstött. En av de unga tjejerna som vittnar om sex som gick över gränsen säger att hon önskar att någon sagt att människor som vi älskar och som älskar oss, också kan skada oss.

Tonåringar är nybörjare på livet, och behöver hjälp från vuxenvärlden att bygga sin inre röst så stark att de klarar att säga ifrån när det inte känns okej. Utan att fördöma, förenkla eller fördumma, för tonåringar är ofta klokare än somliga tror.

ANNONS