”Tack morfar för den fina saxofonen!” – ”Tacka inte mig, tacka tillväxten!”
”Tack morfar för den fina saxofonen!” – ”Tacka inte mig, tacka tillväxten!” Bild: SHVETS PRODUCTION

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Bättre med höjd tillväxt än höjda pensionsavgifter

Den som vill se höga pensioner borde inte fokusera på pensionsavgiften, utan satsa på att få fler i arbete och att höja den ekonomiska tillväxten.

ANNONS
|

Många känner oro inför pensionen, få vill att sötebrödsdagarna ska ta slut vid 65 – eller 70, som är Pensionsmyndighetens riktålder för unga födda kring millennieskiftet. När vi lever längre, behöver vi också jobba längre för att få råd att leva väl på ålderns höst.

I grunden är det en bra sak, även om det inte låter lockande att arbeta längre. En annan bra nyhet är att mångas oro för ekonomiskt armod på ålderns höst är helt onödig, eller åtminstone kraftigt överdriven. Detta eftersom de flesta missar hur tillväxt bidrar till pensioner som det går att leva på.

Tankesmedjan Timbro har lanserat sajten raknapension.se, som till skillnad från den officiella tjänsten minpension.se tar med tillväxtens effekt på pensionen i beräkningarna. Den som idag är 20 år gammal och tjänar 25 000 kronor i månaden kan med normal löneutveckling, avkastning och ekonomisk tillväxt räkna med att få mer än 50 000 kronor i pension, räknat i dagens prisnivåer.

ANNONS

Det är ett viktigt argument för dagens pensionssystem: att arbeta måste alltid löna sig, och även en mindre lön idag kan växa till att bli en bra slant. Systemet med pensionsrätter som förräntas och växer ger tydliga incitament.

Inte minst visar räknesnurran på vikten av att föra politik som gynnar snarare än hämmar tillväxten. När en stor del av den politiska debatten handlar om säkerhetspolitik, brottsutvecklingen eller klimatfrågan riskerar det att glömmas bort. Men med en tillväxt på 2 procent per år fördubblas välståndet på ett par decennier. Är tillväxten å andra sidan låg blir effekten stor åt det andra hållet. Ekonomi står inte särskilt högt på den politiska dagordningen för tillfället, men det är i slutändan reallönetillväxt och förbättrad produktivitet som säkrar både pensionerna och skatteintäkterna.

Att höja pensionsavgiften, som socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) föreslagit, är ett dåligt förslag precis av det skälet. Höjd pensionsavgift är lika med höjd skatt på arbete, ett område där Sverige redan idag ligger dåligt till, och det riskerar att ytterligare försämra villkoren för företagen.

Bättre då att ta ett större grepp om vad som hindrar svenska småföretag från att växa. Skattenivåer, rekryteringsproblem, långsamma tillståndsprocesser och oflexibla myndigheter är bra områden att försöka förändra, om man nu verkligen bryr sig om framtidens pensionärer.

ANNONS

ANNONS