Utsatt läge. Vanliga butiker råkar ut för inbrott och bedrägerier.
Utsatt läge. Vanliga butiker råkar ut för inbrott och bedrägerier. Bild: Karl af Geijerstam

Hugo Burén: Brottsligheten är mer än bara narkotika

Debatten om gängkriminaliteten har länge enformigt fokuserat på narkotika. Något som i sin tur har gjort att vi missat andra delar av den kriminella ekonomin.

ANNONS
|

I samband med att den brottsvåg som under flera år dragit fram över Sverige, de senaste veckorna nått ytterligare nivåer, har diskussionen om gängbrottsligheten fördjupats. Förklaringsmodeller som tidigare var fullt tillräckliga för att ge en bakgrund till den skenande kriminaliteten, ter sig otillräckliga i dagens debatt. Och tur är väl det, för den kriminella ekonomin är större än narkotikahandeln.

Tidningen Socionomen lyfte exempelvis förra året hur bedrägerier och bidragsbrott hamnat i skymundan för den mer medialt diskuterade narkotikahandeln. I texten lyfte man att brottsvinsterna från narkotikabrott tros uppgå till omkring två miljarder per år, samtidigt som vinsterna från bidragsbrott landar någonstans mellan åtta och tjugo miljarder, och att de svarta inkomsterna kan vara så stora som nittio miljarder kronor. Utifrån de siffrorna känns pekpinnar mot partyknarkare möjligtvis som rätt i sak, men också ett slag i luften.

ANNONS

Marcus Wallenberg, styrelseordförande i SEB, menar på att företagare alltid fått förbereda sig för kriser, såsom lågkonjunkturer. Men att listan av orosmoln nu fått förlängas av såväl inre som yttre hot (SvD 3/10).

Totalt var mer än vartannat företag förra året utsatt för brott

Johan Sjöberg, expert på säkerhets- och försvarspolicyfrågor hos Svenskt Näringsliv, har på ett SNS-seminarium sagt att den organiserade brottsligheten årligen drabbar svenska företag med kostnader på omkring hundra miljarder. Totalt var mer än vartannat företag förra året utsatt för brott, samtidigt som den officiella statistiken kan innehålla stora mörkertal om företagen inte ser några större effekter av en polisanmälning.

De brott som landets företag utsätts för är av varierande sort. Det kan handla om inbrott, stölder och utpressningar, men också om cyberbrott och bedrägerier.

När företag drabbas av brottslighet är det ytterst en människa som drabbas. Det är ett nyanställt butiksbiträde som rånas under pistolhot, en hårt arbetande chef vars identitet kartläggs för att kunna göra falska utbetalningar i dennes namn, en butiksägare vars försäkringspremie går i taket bara som en följd av butikens postnummer.

De perspektiven måste också lyftas. Inte minst för att vi som samhälle ska förstå att brottsligheten är större, och går djupare, än en enskild drogaffär här och där.

Hugo Burén
Liberala Nyhetsbyrån
Hugo Burén
ANNONS