Karl af Geijerstam: Dags för kommunen att göra en omprövning av Jutatorpet

Bengt Davidsson har gjort stranden mer tillgänglig för allmänheten. Kommunens tillämpning av strandskyddsreglerna har fått omvänd effekt.

Redan kund? Logga in här