Rasområdet vid E6 i Munkeröd i Stenungsund på måndagen efter jordskredet.
Rasområdet vid E6 i Munkeröd i Stenungsund på måndagen efter jordskredet. Bild: Fredrik Nilsson/Quadfoto

Karl af Geijerstam: Därför är det viktigt att E6 öppnas redan till sommaren

Att trafiken kan släppas på förbi Stenungsund redan till sommaren är inte bara positivt för oss som bor i Västsverige.

ANNONS

Under tisdagen kom ett glädjande besked. Trafikverket meddelade att trafiken på E6 förbi Stenungsund kan släppas på redan i sommar. Under hösten och vintern ville inte verket ge några prognoser alls om hur lång tid en reparation skulle ta. I januari trodde kommunalrådet i Stenungsund Olof Lundberg (S) att det kunde ta tre år – en orimligt lång tid. Tack och lov visade det sig att kommunalrådets pessimism var felaktig.

I februari uttalade Trafikverket att trafiken kan släppas på tidig höst. Nu kunde projektchef Daniel Svensson meddela att verket ligger före tidplanen. Att trafiken släpps på innebär dock inte att vägen är färdig. Först nästa år räknar verket med att lägga det sista asfaltslagret. Man får säkerligen räkna med att området får passeras i lägre fart.

ANNONS

Sedan raset den 23 september har kommunikationerna och transporterna mellan Göteborg och norra Bohuslän påverkats mycket negativt. Den långa omvägen längs väg 650 har orsakat ökade klimatutsläpp och flera trafikolyckor. Pendlare har fått ägna mycket mer tid åt att sitta i bil eller buss. De samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaderna har alltså varit höga.

Det dröjde förvånansvärt länge med att länsstyrelsen gav tillträde till området. Inte förrän fyra månader efter raset kunde Trafikverket börja arbeta i vägområdet. Återigen misslyckades staten med initiativ och samverkan i ett krisläge. Under vintern såg vi ju hur Trafikverket och andra myndigheter vid inte mindre än två tillfällen misslyckades med att hålla riksvägar öppna vid snöoväder och hjälpa bilister som fastnat.

Det är viktigt att Trafikverket kan släppa på trafiken redan under sommaren. Då kommer många utländska turister söderifrån till Bohuslän. Det vore inget bra välkomnande att de skulle sitta fast i köer på väg 650. Egentligen borde många välja E45, men tyvärr visar karttjänsterna i mobilen oftast att man ska ta väg 650.

Raset blev ett ofrivilligt test på vår samhälles krisberedskap. Många företag och fastighetsägare blev direkt drabbade. Alla bilister och transportföretag fick över en natt acceptera ökade kostnader och tidsspillan. Tack och lov orsakade raset inga dödsfall. Just detta test verkar Trafikverket klara med godkänt resultat.

ANNONS

Goda nyheter blandas dock ofta med dåliga. Trafikverkets arbeten med tunnlarna längs Bohusbanan har drabbats av nya problem. Enligt de första planerna skulle Bohusbanan vara öppen för trafik redan nu, men nu är prognosen att tågen kan rulla först nästa vår. Samtidigt arbetar Trafikverket med att bygga en ny järnvägsbro i Vänersborg och den måste stå färdig i mars nästa år. För då måste en del trafik mellan Göteborg och Stockholm läggas om via Öxnered – Herrljunga när järnvägen förbi Lerum och Alingsås rustas upp.

Det är tydligt att raset i Stenungsund kunde ha undvikits. Åklagarens uppgifter om vad som har orsakat raset ter sig som mycket sannolika. Nu måste Trafikverket och staten lägga extra resurser som egentligen skulle ha behövt läggas på det eftersatta ordinarie underhållet av vägar och järnvägar.

Att klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari valde att ta bil sista biten till Uddevalla i helgen är tyvärr ett tecken i tiden. Hon kunde inte räkna med att tåg och bussförbindelser skulle fungera. ”Jag vet hur för jävligt det är för folk”, sade hon. Det är ju bra med empati. Men det är arbetare och anläggningsmaskiner som behövs för att upprätthålla infrastrukturen.

LÄS MER:Klimatminister Romina Pourmokhtari om pendlingen: ”Vet hur för jävligt det är för folk"

LÄS MER:Trafikverkets kamp mot klockan – järnvägsbron måste stå klar mars 2025

LÄS MER:En svart dag i vit snö

LÄS MER:E6 förbi Stenungsund öppnar för trafik redan i sommar

LÄS MER:Det får inte ta tre år innan E6 är lagad

LÄS MER:Har vi inte lärt något av Smårödsraset?

ANNONS