Karl af Geijerstam: Därför blev det majoritet för alternativ Nord

När Trollhättans kommunstyrelse röstade om de nya slussarna gick man på samma linje som Trafikverket.