Karl af Geijerstam: Därför blir det svårt att bygga bostäder på södra Dalbobergen

Vänersborgs politiker vill utnyttja det attraktiva läget. Men länsstyrelsens och domstolarnas inställningar till byggnader nära vattnet gör att förslaget får svårt att bli verklighet.