Karl af Geijerstam: Därför borde Norra skolan säljas

Utredningen konstaterar att det inte finns några ekonomiska fördelar med att flytta någon verksamhet till Norra skolan i Vänersborg. Då är det bäst att ändra detaljplanen och sälja fastigheten.