In this image made available by Polish Police, experts look through the site where a Russian-made missile hit, killing two men, in Przewodowo, eastern Poland, on Wednesday Nov. 16, 2022. Polish and NATO leaders say it was most probably an accident and not an intentional attack on Poland. (Polish Police via AP)  LON101
Träffat. En polsk by nära den ukrainska gränsen träffades i veckan av en missil, och världen höll andan för en stund.

Alex Voronov: Därför måste Ukraina attackera militära mål inne i Ryssland

Missilen som träffade en polsk by för med sig flera lärdomar. Den viktigaste är att riskerna för omgivande länder minskar om Ukraina ges alla förutsättningar att vinna kriget.

ANNONS

Formuleringarna skiljer sig åt något men budskapet är detsamma från Polen, USA och Nato: Den missil som på tisdagen landade utanför byn Przewodow, sex kilometer från gränsen mot Ukraina, och dödade två personer, var med stor sannolikhet ukrainsk.

Det handlar om en luftvärnsmissil från systemet S-300. Syftet ska ha varit att skjuta ner en rysk långdistansmissil under det massiva angreppet mot Ukraina som Ryssland genomförde under dagen.

Reaktionen från Ukrainas regering kan innebära dess första riktiga PR-haveri sedan februari. President Volodymyr Zelenskyj har sagt att han är övertygad – "jag har inga tvivel" – om att missilen som slog ner i Polen inte är ukrainsk. Detta icke underbyggda påstående står alltså mot en polsk platsundersökning och tydliga uttalanden från Polen, USA och Nato.

ANNONS

Sådant ger öppningar inte bara för sedvanlig rysk propaganda utan gör det möjligt för Moskva-vänner i väst att ta plats. Ungerns premiärminister Viktor Orbán passade genast på att, förutom att kritisera Zelenskyj, upprepa sin önskan om snabbt eldupphör, det vill säga att Ukraina gör eftergifter gentemot Ryssland.

I övrigt är det få som lägger ansvaret på Ukraina, även om missilen var ukrainsk. Ukrainarna försvarar sig. Utan rysk aggression, inga missilnedslag i Polen. De skyldiga finns i Moskva. Västländerna betonar detta i sina kommentarer.

Bättre ukrainskt missilförsvar betyder fler nedskjutna ryska missiler

Det var också bara en tidsfråga innan något sådant skulle hända. Ett fullskaligt krig kan inte föras i Europa utan att stridshandlingarna förr eller senare drabbar grannländerna.

Här finns det gott om uppenbara faror men också redan inträffade händelser. Påverkan på Ukrainas grannländer kan ske i form av radioaktivt nedfall efter en kärnkraftsolycka som en följd av striderna. Det kan vara sabotageverksamhet i väst, som sprängningarna av ammunitionslager i Tjeckien 2014. Eller så drabbas grannarna av att långdistans- eller luftvärnsmissiler flyger över en landsgräns.

Det borde inte ligga i den ryska regimens intresse att dra in västmakterna än djupare i kriget. Den ryska krigsmakten håller uppenbarligen inte måttet och Ryssland kommer att förlora en direkt konfrontation med väst oavsett med vilka medel den utkämpas. Ett krig följer dock lätt sin egen logik av reaktioner, motreaktioner och kontrollförlust. Genom att sända tydliga signaler till Ryssland om garanterad, förödande vedergällning i händelse av angrepp mot ett Nato-land, kan Moskva avhållas från åtminstone detta.

ANNONS

I övrigt gäller samma sak som tidigare: Bättre ukrainskt missilförsvar betyder fler nedskjutna ryska missiler – och förhoppningsvis minskad risk för att något hamnar över Ukrainas västra gränser.

Avskaffade förbud för Ukraina att använda västvapen till att angripa mål inne i Ryssland, kommer att sänka den ryska förmågan och höja det pris som Ryssland måste betala för den egna krigföringen.

Ytterst handlar det om att korta kriget, om att ge Ukraina alla förutsättningar att snart få till ett avgörande. När allt kommer omkring är en ukrainsk seger det viktigaste för hela Europas säkerhet.

ANNONS