Ödehuset i Vänersborg.
Ödehuset i Vänersborg. Bild: Karin Engqvist

Karl af Geijerstam: De övergivna husen är inte det värsta i historien

Att fyra barn har levt i misär under hela sitt liv är en tragedi. Genom att flytta runt från land till land har de gått under socialtjänstens radar.

ANNONS
|

Mitt i villaområdet i Vänersborg står ett hus öde, vanvårdat och förfallet. Historien som TTELA skildrat i flera artiklar är häpnadsväckande. En anmälan om ovårdad tomt kom in till kommunen år 2016 och grannarna har fortsatt att klaga sedan dess. Familjen som bodde i huset, en äldre kvinna och hennes två döttrar har levt ett vagabonderande liv i flera år, visar det sig när TTELA undersöker historien.

Hur kan det bli så här att ett hus bara får stå och förfalla? Ja, det beror bland annat på att äganderätten är stark, vilket i grunden är bra. Det ska mycket till för att kommunen ska ha rätt att vidta åtgärder på privata fastigheter. Olägenheterna för grannarna måste vara betydligt värre än fönster i dåligt skick, igenvuxen trädgård eller oklippt gräsmatta. Huset i Vänersborg var inte det enda huset som familjen har lämnat efter sig. Spåren efter familjen leder till ett hus i Vara. Samma sak har hänt där, huset ligger vanvårdat och förfallet. Ett torp har funnits i familjens ägo i flera decennier. Även det ligger övergivet.

ANNONS

För kommunerna innebär övergivna hus av det här slaget ett svårt dilemma. Husen kan exempelvis bli ett tillhåll för råttor, vilket skadar grannarna. Kommunen får då agera, men bara enligt ett strikt regelverk. I Vänersborg måste garaget rivas enligt kommunen, men det kommer att ta lång tid innan det sker med hjälp av Kronofogden. I Vara tvingades kommunen skicka folk från arbetsmarknadsenheten att städa upp för att få bort råttorna från tomten. Det är väl knappast troligt att kommunen kommer att få någon ersättning för detta med tanke på familjens tidigare ageranden.

Under tiden i Vara fick de två systrarna barn varsitt par tvillingar. Dessa barn följde med till Danmark, Åland, och till slut Riga där de påträffades av polis i november förra året. Troligen hade de återigen flytt Sverige eftersom en kommun i Västsverige fick orosanmälningar om barnens situation när familjen bodde i misär på en camping i kommunen i augusti.

Barnen är nu omhändertagna av kommunen enligt lagen om vård av unga (LVU). Den kommunen har tagit ett stort ansvar, eftersom familjen inte hade någon anknytning till kommunen. Man kan också notera att de äldsta barnen förra året hade fyllt sju år och alltså var skolpliktiga, men inget av barnen har fått någon skolgång.

ANNONS

Systrarnas ageranden är en psykologisk gåta. De är nämligen på flera sätt människor med mycket resurser. Det finns ingen anledning för dem att leva på gatan. Systrarna har inte vuxit upp i någon misär, utan i ett medelklasshem. Deras pappa hade ett högt uppsatt och ansvarsfullt arbete. Ingen av systrarna verkar ha tagit något initiativ till att sälja husen för att kunna bidra till deras försörjning. Hur de har finansierat sina resor och uppehälle under de senaste åren är dunkelt.

Deras bloggar och aktiviteter på internet visar också att de har en läs- och skrivförmåga som ligger på en mycket hög nivå. I texterna kan man dock ana att systrarna har andra utmaningar och att de inte har haft så mycket social kontakt. ”Nyligen råkade jag och min familj ut för en tråkig incident med en släkting som tyvärr är en av de få som vi faktiskt har haft kontakt med” kan man läsa i ett inlägg. I en av LVU-domarna kan man läsa att en av systrarna ”har ett mönster av att fly när hon stöter på motgångar och det finns en uppenbar risk att hon fortsätter likadant framöver.”

Övergivandet av husen är en olägenhet för de kringboende. Men de brister i uppväxten som de fyra barnen har fått är en tragedi. Genom att ständigt vara på flytt mellan flera länder har barnens situation inte uppmärksammats av sociala myndigheter förrän förra året. Som barnombudsmannen Juno Blom påpekar i intervjun med TTELA borde misstanke om bristande omsorg om barnen vara en grund för att kunna utfärda utreseförbud.

ANNONS

Denna historia är långtifrån slut. De övergivna husen fortsätter att vara ett tillhåll för ovälkomna djur och även ibland människor. Men att barnen nu till slut är har fått samhällets omsorg är en ljusglimt i mörkret.

LÄS MER:Ödehuset blev ett tillhåll – mitt i villaidyllen i Vänersborg

LÄS MER:Ödehuset i Vänersborg inte det enda hus ägarna övergivit

LÄS MER:Barnombudsmannen oroas över barn som flyttas runt

LÄS MER:Ödehusägarnas fortsatta flykt – barnen levde i sopor och misär

ANNONS