Karl af Geijerstam: Det finns ingen förhandlingslösning för Ukraina

Fredsaktivister kräver att förhandlingar ska inledas med Ryssland. Ingen förhandslösning finns i dagsläget som kan garantera fred och säkerhet för Ukraina.