Karl af Geijerstam: Det handlade aldrig om lägenheten för Hellman

Det var inte för att få en övernattningslägenhet i Stockholm som Jörgen Hellman skrev sig i Vänersborg.