Passion för piano. För många är det en dröm att tjäna pengar på sitt fritidsintresse.
Passion för piano. För många är det en dröm att tjäna pengar på sitt fritidsintresse. Bild: Pontus Lundahl/TT

Hugo Burén: En modern a-kassa kan främja initiativ och handlingskraft

A-kassan är på väg att förändras. Detta är nödvändigt då nya sätt att arbeta blivit allt vanligare på arbetsmarknaden.

ANNONS
|

Med arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) i spetsen har regeringen aviserat om att man nästa år kommer gå fram med förslag om förändringar i a-kassan. Förslaget om en ny utformning av a-kassan bygger ursprungligen på en utredning som lämnades över till den förra regeringen för tre år sedan.

I den moderniserade a-kassan kommer det vara inkomsten som styr över rätten till ersättning, inte som idag, arbetad tid. I och med det kommer fler grupper på arbetsmarknaden, oavsett vilken anställningsform de har, kunna nyttja a-kassan. Det finns dessutom en förhoppning om att förändringen ska leda till enklare administration och därmed kortare handläggningstider.

ANNONS

Som en följd av de senaste decenniernas teknikutveckling har arbetsmarknaden förändrats. Därför är det sunt att också arbetslöshetsförsäkringen reformeras för att möta nya arbetssätt.

En grupp som hittills har fallit mellan stolarna, men som förhoppningsvis hjälps av de kommande förändringarna, är de egenanställda. Alltså de som fakturerar för sina frilansuppdrag genom ett faktureringsföretag istället för att starta eget.

Under pandemin skildrade till exempel tidningen Arbetet hur gruppen egenanställda drabbades särskilt hårt när jobben sinade. En koreograf som intervjuades beskrev hur hon varken kunde söka a-kassa som egenföretagare eller som anställd.

Att någon som exempelvis både har ett deltidsjobb och frilansar som koreograf enklare ska kunna ta del av arbetslöshetsförsäkringen gynnar inte bara den enskilde. För samhället som helhet är det bra att alternativa vägar, utanför den trygga heltidsanställningen, också omfattas av de trygghetssystem som anses självklara i Sverige.

Ett starkt välfärdssamhälle, som alla i den arbetande befolkningen är med och finansierar, måste också finnas till för alla. Annars riskerar vi att underminera viljan att bidra till det gemensamma samhällsbygget. Tröskeln för den som kanske vill gå ned i arbetstid för att istället tjäna pengar på sitt fritidsintresse genom en egenanställning, blir dessutom onödigt hög.

I förlängningen går vi inte bara miste om de tjänster som dessa människor erbjuder, vi skapar också en kultur där initiativ, entreprenörskap, kreativitet och idéer inte uppmuntras.

ANNONS

Exakt hur förslaget om förändrad a-kassa som kommer läggas fram nästa år ska se ut är idag inte känt. Utredningen som lämnades in 2020 mötte en del kritik för att den saknade tydliga riktlinjer för alla de som jobbar utanför den klassiska anställningsformen. Förhoppningsvis tas den kritiken i beaktning innan regeringen lägger fram sitt förslag.

Hugo Burén
Liberala Nyhetsbyrån
Hugo Burén
ANNONS