Nystart för den breda mitten. I Centerpartiets nyligen presenterade valanlys finns en välbehövd probleminsikt.
Nystart för den breda mitten. I Centerpartiets nyligen presenterade valanlys finns en välbehövd probleminsikt. Bild: Lars Schröder / TT

Naod Habtemichael: En ny början för ett nytt Centerparti?

C förlorade valet och behöver utveckla ny politik. Det är inte en dag för tidigt.

ANNONS
|

I början av en mandatperiod är det svårt att sia om utvecklingen för partier, politiker – och inte minst den förda politiken. För fyra år sedan kunde troligtvis få personer förutspå att en pandemi länge skulle dominera den politiska dagordningen. Eller att Liberalerna skulle vara inne på sin tredje partiledare när det var dags för nästa val. Att vara väl förberedd är därför A och O för ett politiskt parti. Inte minst ett parti i behov av en nystart.

Förberedelser, och framför allt att dra lärdomar av tidigare misstag, var även syftet med Centerpartiets valanalys som presenterades tidigare i veckan. Med 6,7 procent lämnade partiets resultat i riksdagsvalet en del att önska. Det var dock inte några katastrofsiffror. Man backade, men det var framför allt var man tappade väljarnas förtroende som var smärtsamt för C-företrädarna. Det handlade om en generell tillbakagång på landsbygden och i mindre städer och kommuner som under lång tid betraktats som klassiska centerfästen.

ANNONS

Därför bådar probleminsikten gott. Förutom att en stor del av valanalysens slutsatser rannsakar partiets prioriteringar, går analysen även till botten med varför det gick som det gick. Ett exempel är bristen på sakägarskap, som det heter på politiska. I klarspråk innebär det i vilken grad ett parti har förtroende i en specifik fråga. I den svenska väljarkåren uppger drygt hälften att de röstar utifrån sakfrågor, vilket visade sig vara en stor belastning för Centerpartiet som saknade förtroende i de tre frågor som dominerande valet 2022: sjukvård, lag och ordning samt utbildning.

Sett till det politiska innehållet efterfrågar analysgruppen därför omprövningar av Centerpartiets fokus. Det handlar om ställningstaganden och inriktningar som inte vunnit gehör eftersom det är fel frågor – åtminstone om man frågar väljarna. Mitt i de mörka slutsatserna om allt som gick fel, fanns det också givetvis också en del hopp. Viktigt är att C nu inte bara får rätt förutsättningar för att kunna åtgärda de stora brister som har uppdagats, utan även en möjlighet att signalera krisinsikt, och därmed skapa det politiska mandat och manöverutrymme som krävs för att styra skutan åt rätt håll. Frågan är om det är vänsterut?

Troligtvis inte. Att Centerpartiets krav på borgerlig politik inte alltid drog jämnt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet såg vi prov på under den senaste mandatperioden. Förhandlingsrundorna hade dock varit betydligt tuffare om Vänsterpartiet hade ingått i januariavtalet. Hittills har C inte öppnat dörren för en sådan möjlighet, men farhågor har lyfts sedan det nyligen stod klart att majoritetsstyret i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer att bestå av ett rödgrönt styre – med både C och V. Men politiken i SKR, till skillnad från riksdagspolitiken, kännetecknas inte av att vara mer ideologiskt laddad än den politik som förs på lokala nivåer. Där fokuserar man snarare på hur vissa problem ska lösas, snarare än diskutera olika skatter.

ANNONS

Oavsett C:s framtida vägval handlar det till syvende och sist om att de behöver förbereda sig för en nystart som grundar sig på att utveckla ny politik, och vinna väljarnas förtroende. Det är trots allt A och O för ett politiskt parti.

ANNONS