Karl af Geijerstam: Ett gott nytt valår börjar

2021 har varit ett osedvanligt turbulent år i svensk politik. Politiskt lugn har emellertid inte ett egenvärde och demokratin i Sverige har faktiskt fungerat enligt regelboken.