Oambitiösa. Moderaterna borde vilja mer och EU-parlamentarikern Tomas Tobé och försvarsminister Pål Jonsons förslag i Ukrainafrågan är inte tillräckliga.
Oambitiösa. Moderaterna borde vilja mer och EU-parlamentarikern Tomas Tobé och försvarsminister Pål Jonsons förslag i Ukrainafrågan är inte tillräckliga. Bild: Lars Schröder/TT

Alex Voronov: Europa och Ukraina kräver mer, Moderaterna!

Moderaternas förslag för europeisk säkerhet och stöd till Ukraina inför Europavalet är inte dåliga. Men de är inte särskilt konkreta och inte tillräckligt ambitiösa.

ANNONS

Europeisk säkerhet och stödet till Ukraina behöver ett mer handlingskraftigt EU. Det är Moderaternas budskap inför Europaparlamentsvalet. Listettan Tomas Tobé och försvarsminister Pål Jonson presenterade häromdagen 15 förslag som pekar ut riktningen. Det är svårt att invända mot förslagen men mycket för att de håller sig på trygg mark och undviker det svåra.

Ta tre punkter som Moderaterna själva sätter extra ljus på: utökad utbildning av ukrainska soldater i EU-regi, mer av gemensamma EU-inköp av försvarsmateriel för Ukraina och utvidgade sanktioner mot Ryssland.

”Ambitionen bör vara att EU ska ha utbildat 100 000 soldater vid årets slut” skriver Tobé och Jonson. Det är bra men samtidigt inte någon jättedjärv ambition. EU:s militära utbildningsmission, EUMAM, som sattes på plats i oktober 2022, har nu kommit ungefär halvvägs till det moderata målet. Enligt utrikesrepresentanten Josep Borrell kommer 60 000 ukrainska soldater ha utbildats till slutet av sommaren. Insatsen ska inte förväxlas med den brittiskledda Operation Interflex som bedrivs parallellt i Storbritannien och där ukrainska soldater likaså genomgår utbildning med bland annat svenska instruktörer från Hemvärnet.

ANNONS

Med tanke på de enorma rekryteringsbehov som råder i det ukrainska försvaret borde Sverige och Ukrainas övriga vänner ha högre ambitioner – och våga mer. Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba efterlyste tidigare under våren att västträningen av ukrainska soldater förläggs till Ukraina, ifall det möjliggör en mer effektiv träning.

Mycket talar för att så är fallet. Västinstruktörer i Ukraina skulle sannolikt göra det dels billigare, då man bland annat slipper förflytta ukrainska soldater fram och tillbaka till EU-länder. Dels skulle det göra att de utländska instruktörerna kom närmare och blev bättre bekanta med det krig som de utbildar ukrainarna för.

Det här valet bör inte ses som antingen eller. Utbildning för ukrainare utomlands behövs också, exempelvis för att lära sig använda den västutrustning som olika länder bidrar med. Men det går inte att komma ifrån att det val som Sverige och de allra flesta västländer har gjort – att inte skicka instruktörer till Ukraina – innebär en begränsning av effekten.

Moderaternas krav att införa fler sanktioner mot Ryssland betyder inte särskilt mycket om det inte preciseras. Och det finns saker att göra. Ett exempel: Mer än två år in i det fullskaliga kriget fortsätter EU köpa rysk naturgas, inklusive LNG. Under 2023 kom 15 procent av unionens gasimport från Ryssland. EU-länder fortsätter att fylla på den ryska krigskassan.

ANNONS

Dessa sanktionsundantag måste givetvis avskaffas. Importen av rysk gas måste ner till noll. Vad säger Moderaterna om det?

Så är det de EU-gemensamma vapenköpen. ”Använd en större del av EU:s gemensamma resurser till försvarsändamål", skriver Tobé och Jonson. Okej, hur då? Det finns ett förslag att ta upp gemensamma EU-lån på uppåt 100 miljarder euro för att bland annat köpa materiel till Ukraina. Sveriges regering, där Moderaterna har statsministerposten, tillhör dem som sagt nej när frågan diskuterades tidigare i år. Någon annan lösning för att få fram pengar i den storleken har M inte föreslagit, varken då eller nu. Det duger inte.

ANNONS