Fel mot barnen på segregerade skolor

"Den mångfald av åtgärder som huvudmännen beskriver belyser det faktum som flera huvudmän också lyfter - att det inte finns en insats eller ett arbetssätt som löser frågan om skolsegregation." så står det ordagrant i Skolverkets kartläggning om huvudmäns arbete med att motverka skolsegregation, varav Trollhättan är en av de kommuner som varit deltagande i arbetet.

ANNONS

Utanförskap

I ett reportage på TTELA med rektor Linda Forssén på Kronans skola och Per Hellmark, verksamhetschef för grundskolan, får vi reda på årets resultat på gymnasiebehörigheten från Kronans skola och Slättbergsskolan. Det visar på en förbättring på tio procentenheter på Kronans skola, vilket är ett par enstaka elever på Kronans skola som har totalt 49 elever på två klasser i årskurs 9.

Det är alltså 44,9 procent som är behöriga till gymnasiet på Kronans skola efter årets resultat. Rektor Linda Forssén uttrycker hur det har satsats medvetet mot att nå 50 procents behörighet, och nämner också att hon gärna hellre tar den långsamma vägen än ett snabbt glädjeskutt inför höjda meritvärden på skolan. Klokt av rektorn att inte vilja ta ett glädjeskutt inför årets resultat.

ANNONS

Siffrorna är skrämmande och att det ska arbetas långsamt mot förbättring gör att jag känner mig väldigt maktlös och faktiskt också ganska ensam i att få huvudmän och myndigheter att förstå vilken katastrof liknande situationer i Trollhättan, och egentligen runtom i hela Sverige är med resultat från grundskolor som visar på att fler och fler barn kommer falla ur systemet i det stora glappet mellan årskurs 9 och gymnasiet.

Det finns egentligen ingen mer tid att förlora vad gäller barnen i Trollhättans utanförskapsområden. Medan andra kallar utanförskapet för ett mellanförskap kommer jag fortsätta kalla det för utanförskap, för det är precis så barnen och de vuxna med en ickesvensk bakgrund i dessa områden lever, i ett utanförskap långt ifrån resten av systemet där huvudmän efter huvudmän fortsätter vara en del av det som inte är en del av lösningen. Men en avgörande del av problemet som inte verkar få ett slut.

Jag hoppas innerligt att huvudmännen i Trollhättan tänker om och börjar fundera på om de själva någonsin hade kunnat tänka sig att placera sina egna barn på skolor med så låga resultat. Det här är orättvist mot barnen och deras föräldrar. Lös upp skolsegregationen genom att placera eleverna på etniskt blandade skolor.

ANNONS
ANNONS