Viktigast. Nyfödda barn bör tas om hand av föräldrarna och inte av skattefinansierade nannys.
Viktigast. Nyfödda barn bör tas om hand av föräldrarna och inte av skattefinansierade nannys. Bild: Christine Olsson/TT

Linnea Hylén: Föräldraförsäkringen får aldrig bli skattefinansierad barnpassning

Moderaterna öppnar upp för att andra än föräldrarna och deras partners ska kunna ta ut föräldraförsäkringsdagar. Den fina ansatsen om ett mer flexibelt system riskerar dock att göra Sveriges världsunika föräldraförsäkring till ett skattefinansierat barnpassningssystem.

ANNONS
|

Svensk föräldraförsäkring är ett världsunikt trygghetssystem. Sedan 1974 har svenska föräldrar haft rätt till ekonomisk ersättning för att vara hemma och ta hand om sina barn. Syftet med försäkringen har framför allt varit att främja anknytningen mellan barn och föräldrar under den första tiden i livet, men även skapa en jämställd fördelning av föräldraansvaret mellan män och kvinnor. Föräldraledigheten är en viktig pusselbit för att småbarnsfamiljer ska få en trygg start med den nya familjemedlemmen.

Med föräldraförsäkringen blir föräldraledighet inte en fråga om ekonomisk förmåga, utan om vilja. En politisk prioritering vi som svenskar kan vara stolta över. Föräldraförsäkringens vara eller icke vara är därför sällan omdiskuterad. Däremot har dess utformning ofta debatterats flitigt. Senast av socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) som häromdagen meddelade att Moderaterna nu ser över försäkringen.

ANNONS

M, L, KD och SD kom i Tidöavtalet överens om att reformera föräldraförsäkringen, men inte på vilket sätt. Nu öppnar de för att en möjlig reform skulle kunna vara att låta andra personer än föräldrarna själva ta ut föräldradagar (Expressen, 3/4).

Tenjes utspel om att dela föräldrapenning med släktingar och bekanta bygger på att skapa större ”flexibilitet” i vardagspusslet. Redan i dag är det möjligt för mor- eller farföräldrar att vårda sjukt barn med så kallad tillfällig föräldrapenning, vilket är rimligt, men nu handlar det alltså om att låta en släkting eller helt annan person även ta ut de ordinarie föräldradagarna. Det är knappast en god idé.

Föräldraförsäkringens kärna – föräldrars anknytning och omvårdnad av sina små barn – hotas om förslaget blir verklighet. Föräldrar må kunna flytta runt sina dagar sinsemellan, men skattefinansierad ledighet bör rimligen inte kunna flippas runt utanför familjen. Det finns flera brister med ett sådant system.

För det första gynnar det inte det nyfödda barnet om båda föräldrarna väljer att arbeta mer under det första året, vilket blir en reell risk. Det kan exempelvis vara av ekonomiska skäl som att en morförälder med lägre inkomst i stället stannar hemma med barnet än de yngre arbetsföra föräldrarna.

ANNONS

För det andra kan följderna bli att anhöriga pressar föräldrar av rent egoistiska skäl att ”dela” med sig av föräldradagarna, trots att mamma eller pappa gärna hade velat vara hemma. Visserligen är det positivt att mor- och farföräldrar gärna vill umgås med sina barnbarn, men det ska inte ske på bekostnad av barnens rätt att knyta an till sina föräldrar.

Flexibilitet i all ära, men inte på bekostnad av systemets syfte och mål

För det tredje skulle ett alltför flexibelt delande av föräldradagarna leda till att potten nyttjas av personer som helt saknar familjeanknytning. Det kan exempelvis handla om personer som hos bemedlade familjer idag annars anställs som barnpassare. Ett ”nanny-system” som tidigare socialminister Lena Hallengren (S) uttryckte det.

Om vem som helst kan nyttja våra skattebetalda föräldradagar kommer föräldraförsäkringssystemet bli något annat än vad det är tänkt att vara. Flexibilitet i all ära, men inte på bekostnad av systemets syfte och mål. Moderaternas förslag riskerar att göra föräldraförsäkringen till ett skattefinansierat barnpassningssystem. Det är en dum idé som skulle drabba inte bara barnen och föräldrarna negativt, utan även skattebetalarna.

ANNONS