Följ skylten för att komma till studieorten.
Följ skylten för att komma till studieorten. Bild: Stefan Bennhage

Lena Lindhé: En satsning med bara vinnare

Landsbygden behöver tillgång till högre utbildning. Därför skapade vi Campus Dalsland i Bäckefors.

ANNONS
LocationBäckefors|

Många ser högskoleutbildning som något man flyttar iväg för att ta del av. Om det vore så skulle det också räcka med några få, koncentrerade lärosäten på utvalda platser i landet. Men så funkar inte samhället. Så funkar inte heller vi människor.

Av de individer som lämnar hemorten för studier på annan ort återvänder cirka 30 procent. De som inte vill lämna hemorten får ingen chans till högre studier. Denna vetskap finns hos många landsbygdskommuner där man kämpar med sin kompetensförsörjning. Duktigt, högutbildat folk behövs även i dessa kommuner för att bemanna skola, välfärd och industri.

Allt detta såg man i Västervik när man byggde upp Campus Västervik för 27 år sedan. Allt detta ser Dalslandskommunerna som nu haft modet att satsa på och bygga upp Campus Dalsland i Bäckefors.

ANNONS

År 2015 undersökte vi hur Högskolan Väst påverkat utbildningsnivån i Fyrbodal efter 25 år. Där framgick att utbildningsnivån utvecklats rejält – och i nivå med övriga högskoleorter i landet – i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Att öka tillgången till högre utbildning i hela landet är i grunden något som stärker vår demokrati

Men ett par mil bortom de tre städerna såg det helt annorlunda ut. Övriga kommuner i Fyrbodal visade på en svag utveckling och vi har kunnat konstatera att övergången till högre utbildning är låg i dessa kommuner.

Det finns många unga med höga gymnasiebetyg som väljer bort att studera vidare, eftersom de bor på orter med långa avstånd till högskola eller universitet. Det finns också många på sådana orter som vill sadla om eller komma vidare i vuxen ålder, men inte heller kan flytta på grund av att man etablerat sig och bildat familj.

Lena Lindhé
Lena Lindhé Bild: Högskolan Väst

Samtidigt är ren nätbaserad distansutbildning som individen genomgår helt själv inte alltid ett alternativ. Många nätstudenter avbryter sina studier eller misslyckas eftersom man saknar ett sammanhang eller en miljö för studierna.

En bra decentraliserad studiemiljö (eller lokalt campus) är ett utmärkt alternativ för studieintresserade som bor långt ifrån högskoleorter. Ur kvalitetssynpunkt finns heller inga motsättningar – utbildningarna som ges på lokala campus kommer från etablerade universitet och högskolor och håller samma kvalitet som på deras modercampus.

ANNONS

När Högskolan Väst etablerades 1990 var det ett första steg mot en ökad tillgång till högre utbildning i vår del av landet. Idag ger högskolan utbildningar både i Västervik och på Campus Dalsland. Men också i Skellefteå där vi deltar i mobiliseringen för att försörja den nya gröna industrin i norr med välutbildade medarbetare.

Det är en förmån att tillsammans med andra aktörer få jobba med att se till att fler får möjligheten att utbilda sig och växa. Att öka tillgången till högre utbildning i hela landet är i grunden något som stärker vår demokrati. Här borde mer resurser satsas.

Det är tydligt att en satsning på decentraliserad högskoleutbildning gynnar både individer och samhälle. Och den har egentligen bara vinnare.

Lena Lindhé är samverkansstrateg vid rektorsråd för samverkan, Högskolan Väst

LÄS MER:Forskarlarmet när Sverige avfolkas: "Får inte hända"

LÄS MER:Byggstart för Campus Dalsland och smygstart för utbildning

LÄS MER:Miljonsatsning på kollektivtrafik, mobiltelefoni och bredband

ANNONS