Kortsiktigt tänkande räddar inte heller världen

Min krönikörkollega här på TTELA, Rossana Dinamarca, skrev i lördagens tidning (3/8) om hur glättigt poserande inte räddar klimatet, och anklagar sedan Stefans Löfven för just detta, eftersom hans selfies med Greta Thunberg inte är något annat än en avancerad form av klimatförnekande.

ANNONS
|

LÄS MER: Selfien med Greta räddar inte världen

För att hålla uppvärmningen av jorden under två grader krävs kraftfull politik och inte politiskt hyckleri, där är jag och Dinamarca ense. Att Löfven håller på med hyckleri kan jag också drista mig till att hålla med om, och då antagligen i en större omfattning än vad Dinamarca anser.

Krönikan levererar flera lösningar på klimatproblemet: sluta subventionera klimatskadlig verksamhet, säg nej till Preems utbyggnation i Lysekil, sämre avkastning på våra pensioner och att skydda mer svensk skog.

Att sluta subventionera klimatskadliga verksamheter är jag den första att skriva under på, men i övrigt gör Dinamarca dessvärre sig skyldig till samma brott som hon anklagar Löfven för: kortsiktigt tänkande.

ANNONS

Förlorade arbetsmöjligheter

Preems utbyggnation i Lysekil är driven av att marknaden för tjockolja glädjande nog krymper. En utbyggnation skulle, förutom att möjliggöra för produktion av biodrivmedel, omvandla 90 procent av tjockoljan som i dag produceras i Lysekil till svavelfri bensin och diesel, helt i linje med vad marknaden efterfrågar. Eftersom raffinaderier omfattas av EU:s utsläppshandelssystem kommer Preem att betala för de ökade utsläppen som uppkommer vid produktionen, vilket driver upp priset på utsläpp och snabbar på omställningen. Om byggnation inte sker i Lysekil kommer den ske någon annanstans, med förlorade arbetsmöjligheter i Västsverige och en sannolikt större utsläppsökning som följd.

Samma sak gäller för Preems planerade utbyggnation av raffinaderiet på Hisingen. Om de får tillstånd att bygga kommer det redan när det står klart 2023 kunna producera 25 procent av Sveriges behov av förnybara drivmedel 2030. En större anläggning kommer leda till ökade utsläpp i storleksordningen 80 000 ton koldioxid (vilka även de ingår i EU:s utsläppshandelssystem). Men, den totala effekten av utbyggnationen är minskade koldioxidutsläppen om cirka 2,5 miljoner ton årligen, när förnyelsebara drivmedel konkurrerar ut fossila drivmedel.

"Kontraproduktivt och kortsiktigt"

Att, som Dinamarca gör, bara titta på själva anläggningens utsläpp och reflexmässigt säga nej när de ökar, är med andra ord kontraproduktivt och kortsiktigt.

ANNONS

Som ett led i att rädda klimatet måste vi också skydda mer skog, anser Dinamarca. Här är det både kortsiktigt tänk och rena faktafel. I krönikan hävdas det endast fyra procent av den svenska skogen är skyddad. Beroende på definition av skyddad skog uppgår dock arealen av skyddad skog till mellan 13 och 28 procent enligt SCB:s beräkningar.

Intensivare skogsbruk

Att inte bruka skog, utan låta den stå och ruttna bort är ingen bra klimatpolitik. När skog dör och ruttnar släpper den nämligen ut all koldioxid som den bundit. Om marken till på köpet är skyddad går det inte går att plantera ny skog som binder marken. Skog som däremot huggs ner för att bli bostäder, drivmedel i svenska bioraffinaderier, plast eller kläder är däremot till nytta i ett naturligt kretslopp, samtidigt som det på kalhyggena kan växa nya träd som binder koldioxid.

Sverige behöver inte ha mer skyddad skog, utan ett intensivare skogsbruk. Utöver det behövs debattörer och politiker som ser till helheten och som tänker långsiktigt, i stället för att anklaga andra för klimathyckleri.

ANNONS