Lina Lanestrand: Om mänskliga förmågor i en digital tid

Vi blir generellt mer och mer utbildade och frågan är vad är det för kunskap vi har. Viss kunskap är bestående, som att läsa, räkna och cykla. Det lär vi oss, en gång för alla. Andra kunskaper och förmågor går förlorade när vi inte använder dem.