Pigtjusare och popcornhjärna

Trots att orden kälkborgerlighet, manschettproletariat och pigtjusare har väldigt olika innebörd så har de mer gemensamt än vad man först kan ana – de är nämligen alla så utrotningshotade att de riskerar falla ur Svenska Akademiens ordlista, SAOL.

ANNONS
|
Bild: Elisabeth Alvenby

Att språket utvecklas är ingen revolutionerande nyhet. Tvärtom, vi kan säkert alla komma på ord som tycks ha försvunnit och tillkommit, och vi förenas i svårigheten att läsa de gamla brev som våra släktingar skrev ned för om tiden.

Att nya ord skapas är i sig inget speciellt, utan en naturlig utveckling. Nyorden fungerar som en värdemätare på vår samtid, via att manifestera vilka som är de stora frågorna och vad tidens tendenser är. Så är även fallet med 2019:års nyord, som Språkrådet nyligen publicerade.

Gretaeffekten, grönt körfält och klimatstrejk. Förutom att nyorden skvallrar om att förra året präglades av klimatdebatten så synliggör de den påverkan en person kan ha på världens utveckling, när alla vindar blåser åt rätt håll.

ANNONS

Den vardagliga skuldbeläggningen (tågskryta, smyflyga) och ropen på lätta lösningar (klimatdiktatur) är dock inte av godo. I en samhällsdebatt där det gäller att vara först ut för att få spridning, och därmed sätta agendan och definiera vad som är sant och falskt, är det tyvärr inte fakta och djupa argument som vinner. I stället är det just lätta lösningar som är enkla att ta till sig som sprids, gärna innehållandes en konflikt så det finns någon att rikta sin ilska mot.

Inte bara klimatdebatten satte avtryck på Språkrådet under 2019, det gjorde även vår allt mer avancerade digitala värld. Cybersoldat, deepfake och popcornhjärna är några av de nya ord som är kopplade till vår ständiga teknologiska utveckling, och alla signalerar de i viss mån en oro för framtiden. Inte heller det är något nytt, att vi ser på framtiden med viss oro. Utveckling och kreativ förstörelse ska alltid bejakas, men ett visst mått av försiktighet är oftast sunt, vilket nyordet källtillit manifesterar.

Ett nyord med en helt annan innebörd är dra åt helvete-kapital. Att det är klokt att ha en buffert för att kunna lämna skadliga eller oönskade relationer är måhända inget nytt, men det är viktigt att bli påmind om betydelsen av det.

ANNONS

Vad nyorden för 2020 blir är svårt att sia om redan nu, men låt oss i alla fall hoppas att de speglar att vi går in i det nya decenniet med framtidstro och tillförsikt, och att vi lämnar de lätta lösningarna och skuldbeläggandet bakom oss.

ANNONS