Rossana Dinamarca: Rättigheten att välja skola ska givetvis gälla alla

På 1990-talet genomfördes stora skolreformer. Det var kommunaliseringen, det fria skolvalet och etableringen av fristående skolor. Sedan dess har likvärdigheten i den svenska skolan minskat. Skillnaderna i resultat och kunskaper ökar mellan elever, skolor och kommuner. Skolan har blivit allt sämre på att motverka ojämlikheter i samhället. Det fria skolvalet är jämte bostadspolitiken den främsta anledningen till segregation vi ser i Sverige idag.

ANNONS
|

I Trollhättan har utbildningsnämnden nu beslutat att ”lösa” det genom att stänga ner Frälsegårdsskolan och Kronans mellan- och högstadium. Eleverna från dessa skolor ska delas upp och pytsas ut på Strömslundsskolan, Skogshöjdens skola, Paradisskolan, Lyrfågelskolan och Stavreskolan.

Kronogårdens elever kommer, till skillnad från alla andra elever, inte själva få välja vilken skola de vill gå på. När jag pratade med mitt mellanstadiebarn om detta var hennes spontana kommentar: det låter som ett rasistiskt tänk.

Jag har länge förespråkat att det fria skolvalet ska skrotas. Jag ser inte alls på vilket sätt det ger barnen frihet. Däremot ser jag att det förstärker segregationen och ökar ojämlikheten. Jag vill att alla skolor ska kunna ge eleverna det stöd och den stimulans de behöver för att nå kunskapsmålen och mer. Den verkliga friheten är att barnen, oavsett skola, föräldrars val eller utbildningsbakgrund, får möjligheter att välja vad de vill när de avslutat skolan.

ANNONS

Nu finns dock det fria skolvalet och det innebär att föräldrar har rätt att välja skola för sina barn. Det är därför hårresande att chefen för utbildningsförvaltningen, Karin Persson, inte verkar ha kunskap i vad skollagen reglerar och dess innebörd, när hon säger att Kronogårdens föräldrar och barn inte ska få välja vilken skola de vill gå på (se TTELA 28 okt).

Det hela är mycket enkelt: En elev ska placeras vid den av kommunens skolor där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Ett sådant önskemål kan inte frångås enbart med hänvisning till att elever som bor närmare ges företräde. Inte heller med hänvisning till att eleven skulle ha behov av särskilt stöd.

När politikerna beslutat att beröva Kronogården på sina skolor så ska givetvis föräldrarna och barnen där åtnjuta samma rättigheter som alla andra och få välja den skola de vill gå på – även utöver de fem anvisade – samt ges skolskjuts. Något annat är faktiskt, som mitt barn sa, rasistiskt.

ANNONS