Delar ut bidrag. Finansminister Mikael Damberg (S) presenterade ett nytt elprisbidrag nyligen.
Delar ut bidrag. Finansminister Mikael Damberg (S) presenterade ett nytt elprisbidrag nyligen. Bild: Johan Jeppsson/TT

Joakim Broman: Hellre sunda skatter än osunda bidrag

Finansminister Mikael Damberg (S) skickar ett bidrag som ska hjälpa till med elräkningen. Han borde slå ett slag för sunda principer i beskattningen istället.

ANNONS

Hushållen ska få kompensation för de höga elpriserna, meddelade regeringen häromveckan (12/1). Under december, januari och februari kan privatpersoner få ett bidrag på upp till 2 000 kr, baserat på elförbrukningen.

Förslaget möttes av kritik, och det med rätta. Liberalernas Aiman Teimouri påpekade exempelvis (SVT 13/1) att ett rimligare angreppssätt hade varit att sänka elskatten permanent och för alla. Det hade inte bara hjälpt utsatta grupper utan också företag som kämpar med elräkningar på tiotusentals kronor. Industriföretag har nedsatt elskatt men många företag som fått skyhöga räkningar i relation till sina intäkter hör inte dit.

Som Timbros chefsekonom respektive klimatansvariga Jacob Lundberg och Ellen Gustafsson skrev i en debattartikel (Expressen 12/1) är elskatten dessutom en dålig skatt, som saknar miljöpolitisk funktion och riskerar att snedvrida klimatomställningen.

ANNONS

Elskatten är en rent fiskal skatt, det vill säga en vars syfte bara är att håva in pengar till statskassan, maskerad som en slags miljöskatt. Sådana finns det tyvärr fler av. Såväl plastpåseskatten som den 2019 chockhöjda kraftvärmeskatten saknar positiva miljö- och klimateffekter, men har motiverats av miljöskäl. Den senare har även bidragit till att försämra effektbalansen i elsystemet – ett av skälen till att Damberg tvingas införa sitt elprisbidrag.

Trafikförsäkringsskatten gör obligatoriska trafikförsäkringar mer än 30 procent dyrare, utan att ha någon påverkan på trafiksäkerheten. Och varför finns det egentligen en särskild punktskatt på grupplivförsäkringar?

De enskilda skatterna varierar från skenbart harmlösa till direkt skadliga men bidrar dessutom till bilden av skattesystemet som ett godtyckligt lapptäcke. Orättvisa skatter försämrar skattemoralen: om finansministern ständigt inför nya sätt att lura till sig pengar kommer folk snart att leta sätt att komma undan även rättfärdiga skatter.

Istället för att dela ut bidrag som gör att folk har råd att betala elskatten borde finansminister Mikael Damberg (S) slå ett slag för sundare principer i skattesystemet. Bort med godtyckliga punkt- och straffskatter. Sänk inkomstskatten, och om staten nödvändigtvis behöver mer pengar kan de generella konsumtionsskatterna istället höjas. Det skulle förbättra drivkrafterna i ekonomin och, inte att förakta, göra skattesystemet både enklare och ärligare.

ANNONS
ANNONS