Fattigt. Fler än man kanske tror har svårt att sätta mat på bordet till sig och sina familjer.
Fattigt. Fler än man kanske tror har svårt att sätta mat på bordet till sig och sina familjer. Bild: Henrik Montgomery/TT

Malin Lernfelt: Hunger och fattigdom finns i Sverige

Vårt land behöver en samlad nationell strategi för att minska fattigdomen och framförallt se till att människor inte hamnar i ett läge där de inte kan äta sig mätta.

ANNONS
|

Sverige är inget fattigt land. Inte om man jämför med resten av världen. Enligt det fattigdomsindex som EU:s statistikmyndighet Eurostat utarbetat, European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) är vi ett av de länder i EU med lägst andel fattigdom. Och då är levnadsstandarden inom EU hög i relation till exempelvis stora delar av Asien eller Afrika.

Nästan alla människor i vårt land har tak över huvudet, värme, mat och tillgång till sådant som TV, telefon och tvättmaskin. Det betyder dock inte att fattigdom inte existerar. I Sveriges Stadsmissioners Fattigdomsrapport 2023, som enligt traditionen släpptes på Internationella fattigdomsdagen den 17 oktober, framgår att Stadsmissionen runt om i landet det senaste året upplevt ett fördubblat antal besökare som kommer för att äta eller få matkassar. Under första halvåret 2023 ökade Stadsmissionens utdelning av mat med 51 procent jämfört med samma period förra året och till och med september i år har Stadsmissionen delat ut lika mycket mat som under hela 2022.

ANNONS

Att behovet av just mat är så stort tyder på att en hel del människor inte har råd att äta när de betalat för sådant som hyra och el. Den grupp som är i särklass störst bland de hjälpsökande hos Stadsmssionen är människor som sedan lång tid lever på försörjningsstöd. Men det finns också de som är fattiga trots att de jobbar.

Att Sverige är bättre än Rumänien eller Pakistan är inte bra nog

I sin rapport föreslår Sveriges Stadsmissioner flera åtgärder för en väg framåt. Den allra viktigaste är en samlad fattigdomspolitik. Eller rättare sagt, antifattigdomspolitik. Det finns idag ingen nationell strategi för att ta ett helhetsgrepp och på allvar sänka trösklarna för människor som vill ta sig ur ett bidragsberoende eller hitta tillbaka till arbetsmarknaden efter lång sjukskrivning och arbetslöshet.

Stadsmissionen pekar också på att regeringen i budgetpropositionen för 2024 föreslagit ett jobbskatteavdrag för dem med låg förvärvsinkomst, vilket är en god sak. Men att det skulle göra ännu större nytta om ytterligare man skattebefriade de allra fattigastes inkomster genom höjt grundavdrag.

Att Sverige är bättre än Rumänien eller Pakistan är inte bra nog. Vårt välfärdssamhälle borde vara ett land där ingen behöver stå i kö hos Stadsmissionen för att kunna äta sig mätt.

ANNONS