Piskrapp. Folkbildningsrådet konstaterar att Studieförbundet Ibn Rushd använd läromedel som bland annat förespråkar kroppsbestraffning liknande den som bland annat tillämpas i Indonesien.
Piskrapp. Folkbildningsrådet konstaterar att Studieförbundet Ibn Rushd använd läromedel som bland annat förespråkar kroppsbestraffning liknande den som bland annat tillämpas i Indonesien. Bild: Heri Juanda

Ola Tedin: Inga skattepengar till trångsynthet

Studieförbund som sprider antisemitism och andra hatiska budskap ska aldrig kunna belönas med offentliga bidrag.

ANNONS

Region Skåne har dragit in sitt ekonomiska bidrag till den muslimska kulturorganisationen Ibn Rushd. Orsaken är att man använder studiematerial som bland annat förespråkar barnaga, barnälktenskap och som fördömer homosexualitet.

Vad som förorsakat Region Skånes beslut är en granskning av Folkbildningsrådet som påpekar flera brister i den delvis skattefinansierade organisationens verksamhet. Bland annat visar granskningen att man i studiegrupper för barn använt en publikation, ”The Upbringing of Children in Islam”, som diskuterar vid vilken ålder barnaga är acceptabelt. Dessutom används en publikation betitlad ”Islamic laws” som behandlar ämnet barnäktenskap, men utan att avstånd från det.

ANNONS

Andra texter som använts anser att homosexualitet är en synd och att mord, otrohet och stöld ska kunna straffas med stympning eller dödsstraff. Även studiematerial som bygger på antisemitiska konspirationsteorier har förekommit vid av organisationen arrangerade kurser.

Man går direkt emot syftet med stödet till studieförbunden

Folkbildningsrådet är tydligt med att Ibn Rushd bedrivit verksamhet med budskap som strider mot svensk lagstiftning och värdegrund. “Det vi har kunnat se är att de har brustit i efterlevnaden av de grundläggande villkoren som rör bland annat demokrati och mänskliga rättigheter”, konstaterade rådets chefsjurist Linda Stenberg i ett inslag i TV4 Nyheterna (8/12).

Den uppmärksammade granskningen gör att bland annat Region Skåne nu pausar sitt stöd för 2024. Under 2023 fick studieförbundet över en miljon kronor i bidrag. “Man går direkt emot syftet med stödet till studieförbunden. Utifrån den kritik som framförts nationellt tycker vi att det är rimligt att man också gör en översyn regionalt”, motiverar regionens ordförande i kulturnämnden Fredrik Sjögren (L) beslutet (Sydsvenskan 11/12).

En utredningen av Ibn Rushds verksamheter ska göras i vår. “Vi kommer att hålla inne stödet tills vi säkerställt genom utredningen att våra kriterier följs” säger Sjögren.

Verksamheten har också uppmärksammats på regeringsnivå, studieförbundet kallades under onsdagen 13 december upp till utbildningsdepartementet för att förklara sig. “Vi känner oss inte trygga med att man har vidtagit och kommer att vidta de åtgärder som krävs för att det här inte ska upprepas. Om man får skattemedel för sin verksamhet då måste man bevisa att man inte använder ett sånt här material i en verksamhet för exempelvis barn. Än så länge är man inte tillräckligt tydliga på den punkten”, sade utbildningsminister Mats Persson (L) till TT efter mötet.

ANNONS

Regeringen skärper också i sitt regleringsbrev för nästa år uppdraget till Folkbildningsrådets uppdrag att granska studieförbund och folkhögskolor utifrån ett demokrativillkor.

Det är utmärkt och på tiden. Skattepengar ska inte kunna gå till verksamheter som förespråkar företeelser som strider mot mänskliga rättigheter eller har odemokratiska, antisemitiska eller ojämställda budskap.

Ibn Rushd, också känd som Averroes, var en skriftlärd som verkade i det moriska Spanien under 1100-talet. Västvärlden har honom att tacka för att Aristoteles rationalistiska filosofi återupptäcktes i Europa. Den svenska stiftelsen som tagit hans namn verkar tyvärr inte i den andan.

LÄS MER:Minister inte nöjd med muslimskt förbund

ANNONS