Hårdare verklighet. Att rusta socialtjänsten är bästa sättet att motverka att fler unga fller offer för gängkriminaliteten.
Hårdare verklighet. Att rusta socialtjänsten är bästa sättet att motverka att fler unga fller offer för gängkriminaliteten. Bild: Janerik Henriksson/TT

Elin Larsson: Kampen mot gängen kräver bättre rustad socialtjänst

I ett samhälle där socialtjänstens uppdrag på många sätt är tyngre än någonsin förr är en helhetsöversyn av socionomutbildningen välkommen. Regeringen vill säkerställa att studenterna rustas för att möta dagens behov.

ANNONS

I augusti 2023 tillsatte regeringen en utredning med syfte att se över examensmålen för socionomexamen för att säkerställa att studenterna får de kunskaper de behöver för att i möjligaste mån kunna motverka gängkriminalitet. Nu utvidgas uppdraget och utredaren ska göra en helhetsöversyn av socionomutbildningen. Den senaste revideringen av socionomutbildningen gjordes 2006 och sedan dess har Sverige förändrats avsevärt. Den grova brottsligheten breder sig ut över hela landet och kryper allt längre ned i åldrarna.

Att återigen se över målen för socionomexamen är viktigt för att ge socionomer rätt förutsättningar att verka i dagens samhälle. Att få bukt med den grova brottsligheten ligger högt upp på regeringens lista över prioriterade områden, men sanningen är att den viktigaste kampen sker ute i kommunerna som både drabbas av våldet och förväntas lösa det. Framförallt vilar ett tungt ansvar på socialtjänsten, både i det förebyggande arbetet och för att återanpassa avhoppare till samhället.

ANNONS

Regeringen har förvisso gått fram med en rad förslag, bland annat hårdare straff och slopad ungdomsrabatt, men det är socialtjänsten och skolorna som möter människorna bakom den grova brottsligheten. Det är skolpersonal och socionomer som måste hantera de barn som far illa och riskerar att dras in i, eller redan är djupt indragna i, gängkriminalitet.

Sverige består av 290 kommuner vilket i praktiken innebär minst 290 olika förutsättningar för att lösa problemen. Att bättre rusta den personal som kommer möta barn och unga och därtill förväntas hantera diverse utmaningar är en satsning som på sikt kommer att vara långt viktigare än strängare straff. Att få in unga som riskerar att fara illa på rätt spår är en vinst både när det kommer till den ekonomiska kostnaden och det faktiska människolivet.

Att ta ett helhetsgrepp om de samhällsutmaningar vi står inför och inte bara låta Justitiedepartementet driva på viktig lagstiftning utan även lägga stor vikt vid Utbildningsdepartementets uppdrag är avgörande för att få till breda lösningar. Inte bara åklagare och poliser behöver rustas bättre för att ta sig an vår tids stora samhällsutmaning. Att satsa mer på de som kan arbeta förebyggande tidigt kommer vara avgörande för att vända trenden.

En översyn av socionomutbildningen är alltså ett bra första steg, men mer behöver göras. En studie från Umeå universitet (2022) pekar på att om inte socionomer får rätt stöd de första åren i arbetslivet riskerar de att lämna yrket. Övergången från studier till verklighet kan vara hård och att se över hur man bättre kan förbereda studenterna på den verklighet den faktiskt kommer att möta är grunden men mer resurser behövs också till själva verksamheten. Regeringen föreslog under hösten 2023 en treårig satsning på förebyggande insatser mot gängkriminalitet där man för 2024 har avsatt 80 miljoner kronor i och för 2025 och 2026 beräknar med 150 miljoner kronor per år.

ANNONS

Det är stora satsningar som behöver göras. Konsekvensen på lång sikt av att inte agera och därmed inte lyckas arbeta förebyggande, eller fortsätta med en socialtjänst där inte ens de som är utbildade orkar vara kvar, kommer att leda till en stor andel barn och unga som får sina liv förstörda för all framtid. Det har samhället inte råd med.

Elin Larsson
Liberala Nyhetsbyrån
Elin Larsson
ANNONS