Karl af Geijerstam: Lätta på gasen när du kör över Stallbackabron

Det finns inga genvägar till bättre säkerhet och färre olyckor på Stallbackabron. Trafikanterna måste köra lugnt och hålla avstånd.