Stängt på grund av extremism. Römosseskolan i Göteborg, en muslimsk skola som varit i strålkastarljuset av flera skäl.
Stängt på grund av extremism. Römosseskolan i Göteborg, en muslimsk skola som varit i strålkastarljuset av flera skäl. Bild: Adam Ihse/TT

Malin Lernfelt: Liberalerna har fel om konfessionella friskolor

Det finns bättre sätt att stoppa fundamentalister än att stänga välfungerande friskolor.

ANNONS
|

Liberalernas partistyrelse vill införa totalstopp för religiösa friskolor. Fast inte riktigt. Bara för muslimska och kristna friskolor. Judiska friskolor ska fortfarande få finnas. I sitt förslag skriver partiet att "ett stopp för etablering av nya eller expandering av befintliga religiösa friskolor ska införas skyndsamt, och de befintliga ska avvecklas under ordnade former under nästa mandatperiod". Något som sedan följs av en brasklapp om att det ska öppnas upp för skolor med särskilda minoritetsprofiler, för att säkra minoritetsgruppernas rättigheter.

Att man inte vill tvinga välfungerande judiska skolor att stänga är fullt förståeligt. Problemet är att det finns skolor med kristen och muslimsk profil som är lika välfungerande, följer skollagen och där barnen inte utsätts för fundamentalistisk indoktrinering. Samtidigt har det tidigare avslöjats att vissa judiska skolor, drivna av judiska ortodoxa grupper som chassiderna, könsseparerar barn från 9 års ålder under hela skoldagen och inte följer läroplanen. Ett stopp för religiösa friskolor som riskerar att svälja mygg och sila kameler på det här sättet är därför inte särskilt genomtänkt.

ANNONS

Att det i botten av det här förslaget finns en klok önskan om att skydda barns religionsfrihet och hindra extremister från att bedriva låtsasutbildning för skattepengar finns det ingen tvekan om. Varje dag skickas barn till skolor där de tvingas att anpassa sig till de strikta religiösa regler som finns inom den slutna gruppen de lever i och inte ges möjlighet att ta del av all den kunskap de har rätt till. Den senaste tidens uppmärksammade turer kring Römosseskolan i Göteborg är bara ett exempel. För barn som lever i fundamentalistiskt präglade miljöer måste skolan få vara en fristad. Ofta är det den enda plats där de kan bygga egna relationer utanför familjen och har en chans att vara en egen individ, med egna tankar och idéer.

Om man på allvar vill göra något åt de fundamentalistiskt präglade skolorna är det just dessa som måste stoppas. Inte skolor med konfessionell profil som i vissa fall funnits i hundra år, har ett brett elevunderlag och där det inte finns några tecken på misskötsel.

Idag finns det enligt Skolverkets statistik omkring 70 religiösa friskolor i Sverige. Det är inte särskilt många. Att hålla ett extra vakande öga på dessa borde inte vara en allt för betungande uppgift för Skolinspektionen. Innan man går hela vägen och kastar ut barnet med badvattnet bör metoder som oannonserade inspektioner och mer regelbunden tillsyn prövas. Så länge myndigheterna skickar ut förberedande informationsbrev och ger skolorna tid att ställa saker och ting till rätta så att huvudmannen kan visa upp precis den bild som efterfrågas, kommer skolor som vägrar att följa lagen att komma undan – oavsett om de på pappret angett att de verkar på konfessionell grund eller ej. Dessutom bör regelverken för vem som överhuvudtaget får bedriva skolverksamhet skärpas.

ANNONS

Att offra konfessionella skolor som skött sig i decennier i ett försök att stoppa avarter, samtidigt som vissa grupper skulle ges lagliga kryphål är helt enkelt inte rimligt. Liberalerna behöver tänka om och tänka rätt.

ANNONS