Obra. Barn ska inte tillbringa mer tid än nödvändigt framför skärmar. Särskilt inte i förskolan.
Obra. Barn ska inte tillbringa mer tid än nödvändigt framför skärmar. Särskilt inte i förskolan. Bild: Martina Holmberg / TT

Malin Lernfelt: Rätten till en skärmfri förskola

Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att göra en översyn av området digitalisering i förskolans läroplan, med syftet att ta bort kraven på att digitala lärverktyg ska användas. Äntligen.

ANNONS
|

Låt oss vara ärliga. Det råder ingen brist på digitala verktyg och diverse skärmar i våra barns liv. Tvärtom översvämmas många ungars vardag av mobiltelefoner, ipads och annan liknande teknik. Trots att experterna är tydliga med att det inte är gynnsamt för små hjärnors utveckling.

När det kommer till trötta mammor och pappor som använder ipad eller mobil som hjälp en stund för att skapa lugn och ro medan de fixar middagen efter heltidsarbete och dagishämtning, må det vara förlåtet. Däremot finns det ingen ursäkt för att man i förskolan, en professionell verksamhet som ska vara baserad på vetenskap, ersätter interaktion mellan människor eller annan typ av aktivitet som bläddrade i böcker eller besök i naturen, med skärmar.

ANNONS

Äntligen, skulle man till och med kunna utropa

Ändå står det i dag i förskolans läroplan att förskollärare är skyldiga att ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg. Det heter att man ska förse barnen med “digital kompetens” och göra dem till medvetna konsumenter. Vilket är rent trams. Digital kompetens på en grundläggande nivå har och får alla barn som föds i Sverige i dag. Även i familjer med små resurser finns i princip alltid en iphone eller ipad. Samtidigt är förskolebarns hjärnor ännu inte utvecklade på en sådan nivå att de förmår skaffa den medvetenhet som behövs för att förstå och kunna hantera de fällor som finns på nätet eller inse riskerna med att fastna för länge framför en skärm.

Att regeringen nu givit Skolverket i uppdrag att göra en översyn av området digitalisering i förskolans läroplan, med syftet att föreslå ändringar och ta bort kraven på att digitala lärverktyg ska användas, är därför utmärkt. Äntligen, skulle man till och med kunna utropa.

“Det finns vetenskapligt stöd för att skärmfria miljöer skapar bättre förutsättningar för barn att utveckla relationer, koncentrera sig och att lära sig att läsa och skriva. Därför vill vi att förskolan till största delen ska vara skärmfri för barnen, underströk skolminister Lotta Edholm (L) i samband med att uppdraget delades ut. Klokt.

ANNONS

I grunden är det här en fråga om våra barns möjligheter till en god utveckling och utbildning, skärmarna kommer sannolikt att prägla stora delar av deras skoltid och vuxenliv ändå. Låt därför förskolebarnen slippa ipads och annan teknik så långt det bara går. Det allra bästa vore om regeringen gick hela vägen och lagstiftade om att alla barn har rätt till en skärmfri förskola.

ANNONS