Finansmarkandsminister Niklas Wykman (M) tror att bostadsbidrag löser medelklassens problem.
Finansmarkandsminister Niklas Wykman (M) tror att bostadsbidrag löser medelklassens problem. Bild: Marko Säävälä/TT

Malin Lernfelt: Regeringen måste tänka om i amorteringsfrågan

I år ska två tredjedelar av svenskarnas bundna räntor förhandlas om. Det kommer att slå hårt mot många medelinkomsttagare som nyligen tagit steget in på bostadsmarknaden.

ANNONS
|

Inflationen föll oväntat mycket i april. Enligt KPI ligger den nu på 10,5 procent. Dessutom sjunker matpriserna för första gången på mycket länge. Glädjande besked på många sätt. Samtidigt är situationen fortfarande svår för många människor. Särskilt för de som äger sina bostäder och har köpt dessa efter att amorteringskravet infördes 2016 och efter den ytterligare regelskärpningen 2018. De har i dagsläget få möjligheter att parera de omfattande kostnadsökningarna och räntestegringarna genom att pausa amorteringen ett tag. Något som i många fall skulle skapa ett visst andrum.

Inte sällan handlar det om unga människor som relativt nyligen etablerat sig på arbetsmarknaden och som köpt sin lägenhet eller sitt hus under den period då priserna sköt i höjden. Trots att läget är betydligt värre för dessa människor och många andra, inte minst barnfamiljer, än under pandemin, då en amorteringspaus infördes, vägrar regeringen att genomföra de lättnader som utlovades innan valet.

ANNONS

Tipset att kontakta sin bank som bland annat kommit från finansminister Elisabeth Svantesson (M) faller platt då räntehöjningar inte får vara skälet till att pausa en amortering. Visserligen kombineras dessa med en rad andra omfattande kostnadsökningar vilka i regel inte fanns med i beräkningarna när lånelöfte gavs. Men möjligheten för den som inte är sjukskriven eller arbetslös att genom egna förhandlingar med banken få en amorteringspaus är små.

Det är inte ett alternativ för de flesta inom den svenska medelklassen

På något sätt är det som att finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) och övriga regeringen fortfarande inte riktigt förstår vad det handlar om. I SVT:s Agenda den 14 maj påpekade till exempel Wykman när han fick frågan om amorteringskraven att regeringen minsann hade hittat bättre sätt att stötta hushållen, som ökat bostadsbidrag. Men bostadsbidrag kan bara de med allra lägst inkomster få. Det är inte ett alternativ för de flesta inom den svenska medelklassen. Att regeringen vill hjälpa de som har det sämst ekonomiskt är naturligtvis utmärkt. Men alla de lärare, sjuksköterskor och byggnadsarbetare vars bundna räntor ska förhandlas om i år lämnas åt sitt öde.

Att ha en sund amorteringskultur är viktigt. Men viktigt är också att inte sparka undan de ekonomiska benen för de människor som bär Sverige på sina axlar i onödan. Det riskerar att förvärra situationen i hela samhället. Särskilt som inflationen huvudsakligen är en effekt av världsekonomin. Ur det perspektivet ter sig regeringens vägran att ge möjlighet till amorteringspaus ofattbar.

ANNONS

ANNONS