Renovering pågår. Det är bra att fler hushåll har råd med nödvändiga renoveringar.
Renovering pågår. Det är bra att fler hushåll har råd med nödvändiga renoveringar. Bild: Martina Holmberg / TT

Hugo Burén: Rimligt med utökat rut och rot

Regeringen vill göra rot- och rutavdraget mer generöst. Det är välkommet då fördelarna med avdragen är många.

ANNONS
|

Från och med nästa år vill regeringen höja taket för rot- och rutavdraget. Taket på rotavdraget ska höjas från 50 000 kronor till 75 000 kronor. Dessutom vill man förändra regeln som innebär att varje person bara kan göra avdrag för 75 000 kronor sammanlagt för både rot och rut. Istället vill regeringen se ett tak på 75 000 kronor för vardera avdrag.

Avdraget får göras på arbetskostnaden av den tjänst som beställs. Anlitar en privatperson ett byggföretag för att renovera köket är det delar av arbetstimmarna och inte det nya kaklet som avdraget gäller för.

Rot- och rutavdraget är en omtvistad politisk fråga. Kanske därför att det tillsynes oskyldiga avdraget innefattar mycket det går att ha åsikter om, åtminstone ur en klassisk höger- vänsterdimension. Hushållsnära tjänster, arbetsmarknadsåtgärder, företagande och klassaspekter - för att nämna några delar av den minerade marken.

ANNONS

På det stora hela för avdragen dock med sig mycket gott.

Genom avdragen blir det billigare att anlita hantverks- eller städtjänster, vilket stimulerar till att fler också köper tjänsterna, något som gynnar berörda branscher med fler arbetstillfällen och ökad lönsamhet som resultat. Arbetstillfällen som, i vissa av dessa branscher, är viktiga för att etablera människor på arbetsmarknaden, därmed också av vikt för många enskilda och deras familjer. Med billigare arbetskraft för beställaren kan dessutom svart arbetskraft motarbetas.

Många av de som använder rutavdrag är pensionärer

Avdragen för även med sig fler fördelar. Att nödvändiga renoveringar blir mer överkomliga är bra, inte minst med tanke på att många hushåll redan dras med stora kostnader. På samma sätt är det bra att människor som inte längre klarar av eller orkar med hushållsarbetet har råd att betala för det. Många av de som använder rutavdrag är pensionärer.

Samtidigt är det inte bra ur hållbarhetssynpunkt om avdragen driver på de okynnesrenoveringar som blivit allt vanligare, där fungerande kök eller annan fast inredning slängs ut av bara farten så fort någon byter bostad.

Det går även att ha en diskussion om effektiviteten i de nämnda fördelarna med avdragen. Där måste man dock komma ihåg att många politiska satsningar eller åtgärder inte är självfinansierade, utan istället har andra samhällsnyttor som är tänkta att väga upp.

ANNONS

Sammantaget är det ändå så att rot- och rutavdraget som arbetsmarknadsåtgärd, i kombination med de fördelar som nyttjaren av avdraget kan dra nytta av, är värt att bevara och nu göra mer generöst.

Hugo Burén
Liberala Nyhetsbyrån
Hugo Burén
ANNONS