Fritt. Fartygen kan återigen lämna hamnarna i Odessa genom den korridor Ukraina upprättat.
Fritt. Fartygen kan återigen lämna hamnarna i Odessa genom den korridor Ukraina upprättat.

Alex Voronov: Så besegrades Ryssland i Svarta Havet

Ukraina hävde under 2023 Rysslands blockad mot Odessas hamnar. Den framgången bör fungera som lärdom 2024.

ANNONS
|

Bland ukrainska årskrönikor är det särskilt en som sticker ut. Nättidningen Ukrainska Pravda har en detaljerad genomgång av hur Ukraina återtog kontrollen över nordvästra Svarta havet och hamnarna i Odessa.

Den stegvisa processen i kombination med sekretess och krigsdimma har gjort att detta inte har blivit någon stor internationell nyhet. I själva verket är den här ukrainska framgången en av det fullskaliga krigets mest anmärkningsvärda skeenden. Ukraina, en stat som i praktiken saknar en flotta, har trängt bort Ryssland från ett stort havsområde och skrivit om spelreglerna för krigföringen till havs.

Ukraina trycker bort Svartahavsflottan

Ukrainska Pravda beskriver hur Ukraina använt egenutvecklade sjömålsrobotar och sjödrönare – ett nytt fenomen – artilleri, stridsflyg och marininfanteriräder för att bit för bit trycka den ryska Svartahavsflottan längre österut.

ANNONS

Befrielsen av Ormön (Zmijinyj), fyra mil från ukrainska kusten i väster, och sänkningen av den ryska robotkryssaren Moskva var två nyckelhändelser på våren 2022. Sedan följde missilangrepp mot ryska baser på det ockuperade Krim och attacker mot Krimbron, liksom sjödrönangrepp mot ryska hamnar långt österut.

Ukraina upprättar egen transportkorridor

I juli 2023 lämnade Ryssland det avtal om utförsel av ukrainskt spannmål som förhandlats fram av FN och Turkiet och hade gällt under ett år. Hamnarna i Odessa skulle nu åter sättas under rysk blockad, meddelade regimen i Moskva.

Ukraina svarade med att utannonsera en egen transportkorridor där man skulle garantera fraktfartygens säkerhet. Dessa skulle gå utmed Turkiets, Bulgariens och Rumäniens gränser och den sista biten till och från Odessa, cirka 15 mil, i ukrainskt och internationellt vatten, beroende på båtens köldjup.

Ryssland bombade Odessas hamnar. Ukraina svarade med sjödrönare mot den ryska hamnen i Novorossijsk, i attacker som hade militärt, ekonomiskt och politiskt syfte. Ukrainarna skickade en tydlig signal att de kunde störa Rysslands handel, däribland den med olja som skeppas ut från Novorossijsk. I september 2023 återerövrade så Ukraina, eller åtminstone hävde den ryska kontrollen över, några oljeriggar som ligger mellan Ormön och Krim.

Ukraina håller ryssarna borta från fartygen

Den ekonomiska sidan av saken är att attacker och motattacker i Svarta havet kommer att driva upp försäkrings- och transportkostnaderna. Och det är väl någonstans där som gränsen för ryska skott i egna fötter går.

ANNONS

Resultat: Ukrainas transportkorridor fungerar. Den ukrainska militären håller ryssarna borta och ukrainska och västliga statliga garantier sänker rederiernas ekonomiska risker.

Omlastningssiffror i Odessas hamnar för november 2023, som Ukrainska Pravda publicerar, är visserligen betydligt lägre än före det fullskaliga kriget men likväl högre än under någon månad då det av Ryssland accepterade spannmålsavtalet 2022-2023 gällde.

Förhandlingar med Ryssland är meningslösa

Ukraina har med vapenmakt hävt den ryska hamnblockaden mot Odessa och återskapat en del av den handel som gick förlorad med invasionen.

Detta bör vara en lärdom för 2024: Förhandlingar med Ryssland är en återvändsgränd. Det enda språk som makthavarna i Moskva förstår är vapnens. Och om ukrainarna har lyckats åstadkomma detta med sina begränsade resurser, vad kan de göra med de bättre västvapen som de ännu inte fått?

ANNONS