Dyrt. Bristande konkurrens gör att svenskar betalar onödigt mycket i matvarubutiken.
Dyrt. Bristande konkurrens gör att svenskar betalar onödigt mycket i matvarubutiken. Bild: Fredrik Sandberg /TT

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Så kan matkorgen bli billigare

Konkurrens skulle göra falukorven billigare, men tyvärr domineras matvarumarknaden i Sverige helt av tre stora aktörer och uppstickare är chanslösa.

ANNONS
|

Konkurrens är en av de viktigaste ingredienserna på en fungerande marknad. Frånvaron av densamma är en viktig faktor bakom Sveriges höga matpriser. Tre stora aktörer dominerar den svenska livsmedelsmarknaden – Ica, Coop och Axfood, som äger Willys, Hemköp, nätaffären Mathem och numera Citygross. Tillsammans kontrollerar de 90 procent av dagligvaruhandeln.

Brist på konkurrens

Bristen på konkurrens syns i såväl butiks- som distributionsledet, bara en av tre leverantörer gör affärer med fristående butiker. Ica och Coop fyller uteslutande hyllorna på sina egna butiker, så även den tyska lågpriskonkurrenten Lidl, även om deras andel av den svenska matvarumarknaden är småpotatis i sammanhanget.

Att Axfoods uppköp av lågpriskedjan Citygross meddelades kort innan Konkurrensverket kom fram till att dagligvaruhandelsaktörerna har "kunnat öka vinstmarginalerna genom att tillämpa oligopolistiska prisstrategier mot konsumenterna" får betraktas som något av en ödets ironi.

ANNONS

Kriget i Ukraina höjde matpriserna

När kriget i Ukraina bröt ut ledde det till brist på, och höjda produktionskostnader för, vissa livsmedel. I efterföljande led höjde både leverantörer och matvarubutiker priserna mer än vad den ökningen motiverade.

Den bristande konkurrensen gjorde att marknadens aktörer kunde behålla sina vinstmarginaler – med prissmockor för konsumenten som följd. Samtidigt konstaterar Konkurrensverket även att följden av dagens läge blir "att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion."

Stora förvärv, som ökad koncentration, har samtidigt skett med Konkurrensverkets goda minne. Det handlar om när Axfood köpte upp distributören Bergendahls, eller nu senast när Axfood blir Citygross ägare. Myndigheten har inget att säga till om, med anledningar som att uppköpen bara påverkar konkurrensen i delar av landet, eller att uppköpen är för små. Och i grunden är principen att företag som regel ska vara fria att gå ihop, köpa upp och köpas upp vettig. Det är också en del av marknadsekonomin.

Det är svårt att få tillstånd för nya butiker

Men kanske behöver lagstiftning ses över för att skärpa konkurrensen. Det kan handla både om tuffare konkurrenslagstiftning, och lättad regelbörda för att underlätta för små uppstickare. En uppmaning om att handla hos dem som erbjuder lägst priser blir svårare att följa när alternativen är så få, och när ett fåtal aktörer kan styra prissättningen till sin fördel – och till konsumenternas nackdel.

ANNONS

Dessutom ligger en del av konkurrensproblematiken på lokal nivå. Där det saknas butikslokaler för nyetableringar och är svårt att få tillstånd att bygga dem. Lågprisbutiker får ofta nobben av politikerna, vilket rimligtvis borde vara svårt att förklara för väljare som betalar mycket mer än de behöver för matkassen. Så får David aldrig ens chansen att möta Goliat.

När Konkurrensverket nu slår fast att matpriserna är omotiverat höga, att svenskarna betalar onödigt mycket för många livsmedel, behöver politikerna svara på hur de vill främja konkurrensen. För det konsumenten vinner på i slutändan, och som gör falukorven billigare, är att matvarubutiker tvingas tävla om dina pengar.

ANNONS